Gratis mondkapjes voor mensen met lage inkomens

FNV: kosten mondkapjes zijn niet op te brengen voor lage inkomens

FNV: kosten mondkapjes zijn niet op te brengen voor lage inkomens ANP

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland gaat, net als bij de zelftesten is gebeurd, mondmaskers van het type IIR gratis aanbieden voor mensen met lage inkomens en/of in stille armoede leven.

Het dragen van mondkapjes is aangescherpt. Het meest goedkope middel, een zelfgemaakt mondkapje, is niet meer afdoende. Er wordt geadviseerd om mondkapjes, type IIR, te gebruiken. De fractie van GroenLinks vroeg om gratis mondkapjes te verstrekken. De fractie heeft bij een lokale aanbieder de prijzen geïnventariseerd voor de diverse mondkapjes. „Dit betekent voor en gezin bestaande uit 2 ouders en 3 kinderen een prijsstijging van ruim € 10,- per maand voor het gebruik van het medisch mondmasker. Voor mensen met een minimum inkomen een behoorlijk bedrag”, zeggen Ronald van Vlijmen en Aletta Makken van de GroenLinks-fractie.

Daarom vroeg de fractie om de mondkapjes voor deze groep gratis beschikbaar te stellen. Dat wil het college. „Eind vorig jaar is besloten de gratis zelftesten via 7 dorpshuizen en mfc’s verspreid over de gemeente, de Voedselbank en het gemeentehuis beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om voor wat betreft de mondmaskers hierbij aan te sluiten. Gelet op de afname van de zelftesten tot nu toe wordt voorgesteld in eerste instantie 600 doosjes aan te schaffen (deze mondmaskers zijn slechts voor eenmalig gebruik)”, antwoordt het college.

De verwachte uitgaven hiervoor bedragen circa € 5.000,- en kunnen gedekt worden uit de stelpost corona compensatiebudget voor het minimabeleid.