Groen licht voor zonnepark bij Wanneperveen

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft woensdagavond ingestemd met een zonnepark van 43 hectare in de hoek Zomerdijk, Kooiweg en Nieuweweg tussen Wanneperveen en Meppel.

De locatie van het zonnepark tussen Wanneperveen en Meppel.

De locatie van het zonnepark tussen Wanneperveen en Meppel. Foto: Martijn Bijzitter

Een meerderheid stemde voor het voorstel: BuitenGewoon Leefbaar, PvdA, VVD en ChristenUnie. CDA, CPB, GroenLinks en D66 stemden tegen.

Hoewel iedereen in Wanneperveen via een enquête liet blijken tegen het plan te zijn, vond een meerderheid dat deze locatie geschikt is voor het realiseren van een zonnepark. „Het park is gepland op een locatie, waar sprake is van een flinke afstand van het dorp. Vanuit het dorp is het niet zichtbaar”, zei Marko Ferwerda (PvdA).

Helmich Ruitenberg van BuitenGewoon Leefbaar: „Wij vinden dit een geschikte locatie. Omdat er geen zienswijzen van direct omwonenden zijn ingediend, kunnen we ons hierin vinden.” Wel stelde hij voor dat Plaatselijk Belang de handschoen op te pakken om lokaal te profiteren van de opbrengst van het zonnepark.

‘Voordeel van de twijfel’

Jeroen van Duijvenvoorde (VVD): „Er is nauwelijks bewoning in de omgeving, zodat er weinig direct belanghebbenden zijn. Ondanks dat het ‘lasten en lusten’ verhaal een grijs gebied is, geven wijk de voordeel van de twijfel.” Ook de ChristenUnie bij monde van Jantina Drijfhout vindt de ligging prima, maar stelde wel een maar: „Ik wil de wethouder vragen of zij zich wil inspannen zodat de inwoners van Wanneperveen kunnen profiteren.”

Twee partijen, het CDA en CPB, zijn sowieso tegen ‘zon op het land’. „Kijk eerst naar andere locaties die geschikt zijn, zoals langs de snelweg en de spoorlijn. Dit project is puur gericht op snel geld verdienen. Lokaal zien we weinig terug, het geld gaat naar buitenlandse investeerders. Bovendien is er hier geen draagvlak onder de bevolking. Waarom zouden dan instemmen?”, zei Jan Vredenburg (CDA) die oproep om het beleid rond zonneparken/opwekken van duurzame energie te herzien.

‘Gevolgen voor Natura 2000 gebied niet uitgesloten’

Gidion Hoorn: „De bevolking is tegen, er is dus geen draagvlak en kan niet profiteren.” Ronald van Vlijmen (GroenLinks): „Er is geen draagvlak, er zijn geen lokale lusten, het stukje extra groen stelt geen fluit voor en het ligt tegen Natura 2000 gebied aan. Gevolgen zijn niet uitgesloten. Daar maak ik mij zorgen over.”

Emmy Elgersma (D66) wil graag aan de klimaatdoelstellingen voldoen en dat betekent ook zonneparken. Voor Steenwijkerland betekent dat naast zonnepanelen op daken ook zonneparken nodig zijn. Hiervoor is 137 hectare land nodig. „Maar ik geef de voordeel van de twijfel aan omwonenden, waar ik voor opkom. De initiatiefnemer moet dan maar naar de rechter stappen.”