GroenLinks en D66 in gesprek met Gietersen over vaarbeleid en ontwikkeling Gieterse Polder

De evaluatie van het vaarbeleid komt binnenkort op de politieke agenda, maar daaraan voorafgaand willen GroenLinks en D66 van de inwoners en ondernemers zelf horen hoe zij aankijken tegen het huidige vaarbeleid en de evaluatie. Foto: archief Wilbert Bijzitter

GroenLinks en D66 organiseren gezamenlijk een bijeenkomst in het Kulturhus Giethoorn om rechtstreeks in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers om uitgebreid stil te staan bij de huidige ontwikkelingen en de plannen van het college. Er is aandacht voor het vaarbeleid maar ook voor de ontwikkeling van de Gieterse Polder.

Deze vindt plaats op donderdag, 3 maart in het Kulturhus te Giethoorn. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

De evaluatie van het vaarbeleid komt binnenkort op de politieke agenda, maar daaraan voorafgaand willen zowel GroenLinks als D66 van de inwoners en ondernemers zelf horen hoe zij aankijken tegen het huidige vaarbeleid en de evaluatie.

Ook willen zij de ontwikkelingen van de Gieterse Polder met belanghebbenden bespreken.

Tijdens deze avond zullen de partijen vragen stellen. De antwoorden worden meegenomen in de raadsvergaderingen die betrekking hebben op deze onderwerpen.

De avond is te bezoeken voor inwoners en ondernemers uit Giethoorn.

Aanmelden is verplicht en kan via fractie@groenlinkssteenwijkerland.nl ov.v. 3 maart Giethoorn

Nieuws

menu