GroenLinks en PvdA Steenwijkerland praten in Oldemarkt over water: 'Mooi om te zien waar de partijen elkaar in vinden'

Lucas Berghuis, Peter Hermans en Steven Bunt tijdens de avond over water. Foto aangeleverd

In een volle zaal van het multifunctioneel centrum Dalzicht in Oldemarkt vond afgelopen woensdag 8 maart een thema-avond plaats over water. De avond werd georganiseerd door PvdA en GroenLinks Steenwijkerland.

Wim Konter en Wilfred Gerner van Water Natuurlijk waren uitgenodigd om te spreken deze avond. Namens de provincie waren Peter Hermans (PvdA) en Lucas Brinkhuis (GroenLinks) aanwezig. Steven Bunt (PvdA-raadslid) en Stephanie Geurtz (GroenLinks-raadslid) presenteerden de avond. Een mooie vertegenwoordiging van waterschap, provincie en gemeente.

De avond richtte zich niet op heftige debatten met een nadruk op de verschillen, maar juist het netwerk en de samenwerking vanuit de verschillende richtingen werden deze avond zichtbaar.

Waterpeil

Wim Konter vertelde dat voorheen het waterschap het waterpeil bepaalde op basis van de functie van het gebied, waardoor de bodemdaling versnelde, met alle negatieve gevolgen van dien. „Het denken bij het waterschap is aan het veranderen. Op basis van de mogelijkheden van een gebied stelt het waterschap nu een waterpeil voor aan het provinciebestuur, die dit uiteindelijke peil moet vaststellen”, aldus Konter. Daarbij is het dan van belang dat de functie van een bepaald gebied wordt aangepast aan de mogelijkheden van dit gebied.

In de provincie Overijssel voldoet er geen enkele gebied op dit moment aan de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water. Terwijl andere partijen proberen deze richtlijnen voor zich uit te schuiven, vertelde Peter Hermans dat GroenLinks en de PvdA onverkort vasthouden aan het jaartal 2027 uit deze richtlijn om de waterkwaliteit op orde te hebben. Hij deed een oproep aan de zaal om medicijnresten verantwoord af te voeren. En bij zijn vraag aan de zaal, wie er wel eens een kwast onder de kraan uitspoelde, stak een groot deel van de zaal enigszins beschaamd zijn hand op.

Landbouwtransitie

Lucas Brinkhuis betoogde dat grond voor veeteelt extensiever gebruikt gaat worden. Dat betekent dat er minder ruimte is voor vee, maar houdt niet in dat er minder boeren nodig zijn. Hij vertelde dat de grote winsten niet naar de boeren gaan, maar juist naar de grote agrarische bedrijven die het veevoer leveren en zuivelverwerkers. Zij zullen dus ook moeten meebetalen aan de landbouwtransitie. Op een kritische vraag uit de zaal waarom we als maatschappij zoveel geld moeten betalen voor de transitie, legde Peter Hermans uit dat er geen alternatief is en dat anders individuele boeren in de financiële problemen komen.

Als laatste onderwerp kwam de waterberging aan de orde. De woonplaatsen van beide kandidaten van het waterschap vormden een mooie illustratie van het dilemma waar het waterschap voor staat. Wilfried Gerner woont in Onna, wat ‘geen water’ blijkt te betekenen. Onna is erg gevoelig voor de droogte in de zomers. Wim Konter vertelde hoe hij in 1998 klaar stond om te evacueren, toen het water tot gevaarlijke hoogtes kwam in de Bentpolder aan de rand van Vollenhove, waar hij woont. Het waterschap moet dus water vasthouden voor droge periodes en tegelijkertijd voldoende water kwijt kunnen in de natte periodes.

Samenwerking

De noodzaak om vanuit diverse invalshoeken, kennis en bevoegdheden samen te werken is noodzakelijk bij de uitdagingen van deze tijd en voor de toekomst, zo bleek deze avond. „Het was mooi om te zien waar partijen elkaar in vinden, elkaar aanvullen en uitdagen. En vooral om te horen hoe concreet en haalbaar de oplossingen zijn, als wij tegelijk op de verschillende lagen dezelfde kant op zouden gaan”, laat Theo Schrijver namens de PvdA weten. „Uiteraard waren er kleine verschillen, maar over het algemeen was iedereen het eens.”

Nieuws

menu