GroenLinks stelt vervolgvragen over mogelijke parkeervergunningen in Giethoorn: 'Wij ontvangen duidelijk andere signalen'

De GroenLinks-fractie blijft vragen stellen over de enquête over mogelijke parkeervergunningen in delen van Giethoorn.

De matrixborden geven het aantal nog lege parkeerplaatsen aan.

De matrixborden geven het aantal nog lege parkeerplaatsen aan. Foto: Wilbert Bijzitter

Op sommige locaties in Giethoorn is sprake van parkeerproblemen. De gemeente is daarom in de afgelopen periode gestart met de aanpak van een aantal van deze problemen. Op diverse plekken is onderzoek gedaan naar het aantal beschikbare plaatsen en het aantal bezette plaatsen.

Er is een aantal plakken waar de parkeerdruk hoog is en voor een aantal gebieden geldt een parkeeralternatief in de nabije omgeving. Voor het centrum, de Maaiensteeg, de Kloostersteeg, de Appensteeg en het gebied rond de Landije geldt nu al dat de parkeerplekken vol zijn. Daar zijn maatregelen nodig.

Om ongewenst parkeren te voorkomen zijn er twee opties: een inrijverbod met ontheffing of een parkeervergunning. Dat laatste is makkelijk te handhaven , meldt de gemeente.

‘Andere signalen’

Een enquête over eventuele parkeervergunningen in de Ds. J. J. Ketstraat, Ds. T. O. Hylkemaweg en de Wethouder Harm Molweg in Giethoorn heeft voor onrust bij de bewoners gezorgd. GroenLinks stelde vragen hierover. De fractie kreeg antwoorden, maar is nog niet tevreden en stelt vervolgvragen. „Deze vervolgvragen stellen wij omdat wij duidelijk andere signalen ontvangen met betrekking tot deze enquête. Klopt het dat er door minimaal 6 bewoners van Giethoorn klachten zijn ingediend met betrekking tot deze enquête en niet zoals u zegt enkel complimenten? Wat is er met deze klachten gebeurd en zijn ze beantwoord?”, vraagt Aletta Makken.

„Klopt het dat er door minimaal 7 bewoners vragen zijn gesteld? Wanneer zijn deze vragen bij u binnengekomen en wanneer zijn deze vragen beantwoord? In onze eerste vragen hebben wij gesteld dat bewoners juist overdag overlast zouden ervaren terwijl u in uw begeleidende brief bij de enquête zegt dat er overdag amper overlast is. Hoe verklaart u dit?”, vraagt zij verder.

„Een groot gedeelte van de Hylkemaweg heeft geen enquête ontvangen evenals de Hofstraat en de Hoekstraweg. Waarom heeft niet iedereen de enquête ontvangen?”

‘Appels met peren vergelijken’

„In uw beantwoording stelt u dat er blauwe zones zijn in Steenwijkerland. U vergelijkt deze met vergunninghouders. Ons inziens is dit appels met peren vergelijken. Een blauwe zone is bovendien niet alleen voor bewoners maar voor iedereen die (gratis) wil parkeren op die specifieke plekken terwijl bij vergunninghouders duidelijk andere regels zijn verbonden en daarbij ook kosten verbonden zijn. Wij ontvangen graag een heldere onderbouwing voor deze vergelijking”, zo vraagt Aletta Makken.

‘Veroorzaker zou moeten betalen’

„Betaald parkeren was destijds niet alleen voor bezoekers maar ook voor inwoners van Steenwijkerland. Bovendien wilt u met vergunningparkeren de overlast door de parkerende toerist inbannen. Is het niet zo dat de veroorzaker zou moeten betalen voor het probleem en niet de inwoner aangezien de toerist blijkbaar voor overlast zorgt met betrekking tot parkeren?”

In de beantwoording spreekt het college over toekomstige enquêtes en gesprekken met inwoners. „Wanneer zullen deze gesprekken plaatsvinden en welke inwoners worden hiervoor uitgenodigd?”, vraagt Makken verder.

‘Chaos’

Dan heeft ze een opmerking over de camera’s op de openbare parkeerplaats. „De lenzen worden zo nu en dan schoongemaakt. Er werd gevraagd waarom ze niet allemaal tegelijk werden schoongemaakt. En toen werd er gezegd dat de helft ervan niet werkt. Het matrixbord aan de weg is nu voorzien van een groot rood kruis. Kortom: wij vinden het chaos.”