Help historische vereniging IJsselham aan bestuurders: 'Zou toch zonde zijn als dit allemaal ter ziele gaat'

Ook de coronacrisis is er mede debet aan dat de belangstelling voor de historische vereniging IJsselham tanende is. Het aantal leden liep al een aantal jaren terug van 630 naar 530, maar wat voorzitter Imke Weemstra en voormalig secretaris Herman Snelder vooral zorgen baart is de teruggang in het aantal bestuursleden.

Voorzitter Imke Weemstra en secretaris Herman Snelder van de Historische Vereniging IJsselham.

Voorzitter Imke Weemstra en secretaris Herman Snelder van de Historische Vereniging IJsselham. Foto: archief Sieb van der Laan

Het waren er altijd negen, maar inmiddels moet het bestuur van de vereniging het al weer geruime tijd met zes bestuurders doen. En dat aantal is te weinig, vinden zij, om de vereniging weer een boost te geven. Met name de organisatie van activiteiten leverde steeds weer nieuwe leden op, maar door corona kon er in het afgelopen jaar vrijwel niets op touw worden gezet.

Nieuws

menu