Het dorp laat van zich horen en wil graag, maar natuur zit Belt-Schutsloot in de weg: 'Er ontstaat wel enig perspectief voor woningbouw'

Het liep niet bepaald storm – wellicht was een EK-voetbalwedstrijd er mede debet aan – maar wat er leeft in Belt-Schutsloot werd vrijdagavond door een ‘handvol’ dorpelingen snel duidelijk gemaakt. Jongeren verlaten noodgedwongen het dorp, omdat er geen betaalbare starterswoningen worden gebouwd. Ze wijken uit naar omliggende kernen of zoeken een huis in bijvoorbeeld Steenwijk of Meppel.

De gemeente, Wetland Wonen en de Politie waren vrijdagavond naar Belt-Schutsloot gekomen om in gesprek te gaan met dorpsbewoners.

De gemeente, Wetland Wonen en de Politie waren vrijdagavond naar Belt-Schutsloot gekomen om in gesprek te gaan met dorpsbewoners. Sieb van der Laan

De noodkreet van de jongeren werd geslaakt op een bijeenkomst voor het dorpshuis waar vertegenwoordigers van onder meer de gemeente Steenwijkerland, de politie en Wetland Wonen in gesprek gingen met dorpsbewoners. Het doel van deze bijeenkomsten, waarvan er nog meer volgen in andere kernen van Steenwijkerland, is om te peilen wat er leeft in de dorpen en om samen te zoeken naar oplossingen.

Perspectief voor woningbouw

Maar het tackelen van het grootste probleem, de bouw van woningen voor starters, blijkt nog niet zo eenvoudig in Belt-Schutsloot. Beltiger Jacob de Jonge deed daarover zijn beklag bij gebiedsregisseur Anno van der Weide van Wetland Wonen. Die kon hem echter niet veel verder helpen, want Wetland bouwt alleen maar huurwoningen. Jongeren in het dorp willen het liefst een huis kopen en dan ook nog voor een redelijke prijs. De Jonge is vooral bezorgd omdat volgens hem het dorp dreigt leeg te lopen en dat heeft z’n weerslag op het verenigingsleven en de school. „En de jongeren zijn wel de pijlers van het verenigingsleven”, beklemtoonde de verontruste dorpsbewoner.

Wethouder Marcel Scheringa stelde dat de gemeente „lang gevangen heeft gezeten in de natuurontwikkeling van de provincie.” Maar daar komt volgens hem verandering in. „Er ontstaat enig perspectief voor woningbouw in Belt-Schutsloot. We zijn daarover in gesprek met de provincie”, aldus Scheringa die echter geen uitspraak wilde doen over wanneer er woningen gebouwd kunnen worden. De wethouder erkende, wat de woningbouw betreft, dat „de natuur Belt-Schutsloot in de weg zit. Het dorp is ingesloten door beschermd Natura 2000-gebied. Ik voel mee met de pijn van de dorpsbewoners”, zei Scheringa.

Racebaan

Pijn voelen meerdere dorpsbewoners ook over het harde rijden van automobilisten op de Noorderweg en de Belterweg. Jans Epping is er een van en hij kaartte het probleem aan bij wijkagent Gerard Schans. De Beltiger stelde dat de genoemde wegen worden gebruikt als racebaan, terwijl volgens Epping bij de binnenkomst van het dorp op de Belterweg al duidelijk staat aangegeven om niet harder dan 30km-u te rijden.

Hij kwam met de suggestie om de automobilisten te wijzen op de toegestane snelheid door 30 km-stickers op afvalcontainers te plakken en deze aan de weg te zetten. De politie is volgens Schans op de hoogte van het probleem dat in meerdere dorpen van Steenwijkerland speelt. Schans liet weten dat er regelmatig preventieve controles worden gehouden in het hele gebied van de gemeente Steenwijkerland.

De wijk ingaan om met dorpsbewoners te praten doet energiecoach Henny van Rij van de stichting Duurzaam Steenwijkerland al geruime tijd. En met succes, vertelde hij vrijdagavond achter een statafel voor het Beltiger dorpshuis. Van Rij gaat op bezoek bij inwoners van de gemeente om adviezen te geven over energiebesparende maatregelen zoals vloer- of muurisolatie, de installatie van zonnepanelen of een warmtepomp. Hij krijgt bij zijn bezoeken veel positieve reacties, meldde hij.