Het nieuwe bezoekerscentrum voor de Weerribben laat nog even op zich wachten. Staatsbosbeheer gaat nieuw plan ontwikkelen voor European Wetland Center

De Wieden in de herfst.

De Wieden in de herfst. Foto: © Natuurmonumenten - Ronald Messemaker

Het nieuwe bezoekerscentrum voor de Weerribben, het European Wetland Center, laat nog even op zich wachten. Staatsbosbeheer gaat opnieuw aan de slag met een plan.

Voor het nieuwe bezoekerscentrum is vanuit de Regio Deal Zwolle 2 miljoen beschikbaar gesteld. ‘Sindsdien is door gemeente, Staatsbosbeheer en Plaatselijk Belang Ossenzijl hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen en de mogelijke samenwerking met partijen. Zo is duidelijk geworden dat de recreatieonderneming De Kluft geen mogelijkheden ziet om aan te haken. In samenwerking met de gemeente en provincie gaat Staatsbosbeheer een nieuw concept ontwikkelen met andere partijen. Komende maanden presenteert Staatsbosbeheer de eerste aanzet van het plan’, aldus Petra van der Ploeg van de gemeente Steenwijkerland.

De Weerribben is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras in Europa en dat wil Staatsbosbeheer laten zien. ‘Naast de beleving kan in het nieuwe centrum ook vergaderd worden, het wordt een plek voor educatie en spel en, men kan van hieruit het gebied verder ontdekken met tal van e-mobiliteit arrangementen met bijvoorbeeld e-bikes of een elektrische auto. Het is daarmee een belangrijke uitvalsbasis voor begeleide excursies en een praktisch startpunt voor vaar-, fiets- of wandeltochten door h. Alles op een schaal die bij de pleet nationaal park.’

European Wetland Center

Volgens Van der Ploeg worden bewoners van Ossenzijl nauw betrokken bij het project. ‘Het European Wetland Center zorgt natuurlijk voor een toename van bezoekers en kan dus ook effect op de leefbaarheid in Ossenzijl hebben. Inwoners maken zich hier zorgen over. We nemen hen, onder andere via Plaatselijk Belang Ossenzijl, mee in de plannen en voeren een onderzoek uit naar de financiering van een randweg. Deze zorgt voor ontlasting van het doorgaand verkeer in het dorp.’