Het zonnepark in Blokzijl wordt vele hectares kleiner na geprekken met voor- en tegenstanders: 'Goede informatievoorziening is essentieel'

Het zonnepark bij Blokzijl wordt niet 40 hectare groot, maar 18,5 hectare. Dat gebeurt na overleg met Plaatselijk Belang Blokzijl, omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden. Het park – we zitten nog in het stadium voor vergunningaanvraag – zet zo geen slot op de groei van het bedrijventerrein.

Het zonnepark bij Blokzijl moet kleiner worden dan aanvankelijk de bedoeling was.

Het zonnepark bij Blokzijl moet kleiner worden dan aanvankelijk de bedoeling was. Foto: Wilbert Bijzitter

Inmiddels heeft coöperatie Steenergie het ontwerpplan bij omwonenden en ondernemers uit Blokzijl neergelegd. Vorige week dinsdag kregen zij, de bijeenkomst vond fysiek plaats, de mogelijkheid tot het geven van suggesties en adviezen op dat ontwerp. „We gaan er nu mee terug naar de tekentafel”, zegt Hennie Luten namens Steenergie.

Nieuws

menu