'Himmelskönig, sei willkommen': Bachcantate in de grote kerk van Blokzijl

De Grote Kerk in Blokzijl. Foto: kerkenfotografie

Na een pauze van twee jaar zal er op zondag 10 april weer een Bachcantate worden uitgevoerd in de grote kerk. Een samengesteld koor van zangers uit de regio brengt in samenwerking met professionele solisten en musici de prachtige cantate 182 , Himmelskonig, sei willkommen, van J.S. Bach ten gehore.

Bach schreef de cantate nadat hij was gepromoveerd van organist naar concertmeester aan het hof van Weimar waar hij verplicht werd, of eigenlijk de kans kreeg, om iedere maand een cantate te schrijven. Cantate 182 was zijn visitekaartje en werd op Palmzondag 25 maart 1714 voor het eerst uitgevoerd.

De tekst van de cantate sluit aan bij de evangelielezing voor Palmzondag (Mattheus 21: 1-9) die Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem (Sion) behandelt, waar hij overigens korte tijd later zal worden gekruisigd. De cantate volgt de gebruikelijke uitleg die aan deze tekst werd gegeven: moge Jezus in ons hart even feestelijk worden ontvangen als in Jeruzalem: laß auch uns dein Zion sein.

De artistieke leiding is ook dit keer weer in handen van Raghna Wissink, de aria’s worden gezongen door Berber Vis (alt), Twan van der Wolde (tenor) en Harmen Severiens (bas). De blokfluit heeft een muzikale hoofdrol in deze cantate en wordt bespeeld door Anne-Marije de Haas. Organist is Fedde Tuinstra en voorganger in deze dienst is Ds. Jelle Vonk. Voorafgaand aan de cantate wordt, zoals ten tijde van Bach, een vesper gehouden die geheel in het teken staat van de cantate. Voorganger in deze dienst is Ds. Jelle Vonk. De toegang is gratis, maar een vrije gift is noodzakelijk voor de kosten van deze cantatedienst. De aanvang van de vesper is 15.30 uur.

Nieuws

menu