Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken klaar voor de toekomst

Voorzitter Bé Puister vertelt de leden van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken over wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat er staat te gebeuren. Foto: Aangeleverd

De Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken organiseerde vorige week een speciale avond voor haar vrijwilligers. Voorzitter Bé Puister sprak zijn waardering uit voor het vele werk dat is verzet en keek terug op wat in het afgelopen jaar is gerealiseerd.

Bé Puister noemde vrijwilligers van verenigingen ‘stille helden’. Volgens hem blijven ze vaak op de achtergrond en zijn ze bescheiden. „De maatschappij kan niet zonder hen. Niet voor niets worden vrijwilligers ook wel de smeerolie van de samenleving genoemd”, zo zei hij.

In het afgelopen jaar heeft de historische vereniging vol ingezet op het werven van nieuwe vrijwilligers. Niet zonder resultaat. Meer dan vijftien mensen hebben hun diensten aangeboden. „Maar we blijven open staan voor meer ondersteuning. Vooral van mensen die zich willen verdiepen in de historie van Steenwijk of die samen met anderen activiteiten willen organiseren voor onze leden.” In 2024 bestaan de vereniging en het ledenblad veertig jaar. Ook voor de speciale jubileumcommissie worden nog mensen gezocht.

Digitalisering

Op het terrein van de digitalisering zijn in het afgelopen jaar grote stappen gezet. De voorzitter prees de activiteiten op dat gebied. Eerder verschenen nummers van het ledenblad Old Steenwiek zijn straks op de website te raadplegen. Er kan dan op trefwoord in de teksten worden gezocht. Ook de boekencatalogus van de vereniging wordt op die manier toegankelijk gemaakt. De beeldbank bevat nu ruim drieduizend oude foto’s van Steenwijk en omstreken, die allemaal voorzien zijn van een beschrijving. Dat is nog niet het hele beeldarchief. Er staan nog duizenden foto’s klaar voor verdere verwerking.

Enquête

De afgelopen weken hebben enkele studenten van Hogeschool Windesheim gesprekken gevoerd met vrijwilligers en overige leden van de vereniging. Ook hebben zij een enquête gedaan met als doel erachter te komen hoe tevreden men is over de verenging en welke verbeterpunten er zijn. „Er zijn ruim honderdvijftig reacties op de enquête gekomen, daar zijn we heel blij mee”, aldus Puister. „We zijn benieuwd naar het adviesrapport dat eind januari volgend jaar wordt opgeleverd.”

Nieuws

menu