Hoe woont Vollenhove overmorgen? Woon-enquête 1 juli van start.

Vollenhove. archief Wilbert Bijzitter

Veel mensen uit Vollenhove die verhuisplannen hebben, willen in de eigen stad blijven wonen. Maar welke plannen moeten we maken, zodat er daadwerkelijk een passend aanbod is? Daarbij is de eerste vraag: hoe wilt u wonen en waar in Vollenhove?

Om hier een antwoord op te vinden, wordt tussen 1 en 17 juli een enquête uitgezet voor alle Vollenhovenaren van 18 jaar en ouder. Deze enquete is opgezet door de werkgroep wonen Vollenhove onder leiding van BVVS en wordt ondersteund door de gemeente.

Heeft u plannen om te verhuizen binnen Vollenhove? Of heeft u ideeën over hoe u over 5 of 10 jaar wilt wonen? Vul dan de woon-enquête in. De enquête is digitaal in te vullen via www.bvvs.nu of via de QR-code.

Papieren versie beschikbaar bij COOP en Simon Dragt

Voor wie liever niet digitaal wil invullen, ligt er een papieren versie van de enquête klaar bij COOP en De echte groenteman Simon Dragt. Daar staan ook de inlevertonnen, waar het ingevulde exemplaar weer ingeleverd kan worden.

27 september woonbijeenkomst

De resultaten van de enquête worden op de bewonersavond van 27 september in MFC De Burght gepresenteerd. Op deze avond kunnen vragen gesteld worden en kunnen mensen zelf aangeven welke locaties ze het meest gewenst vinden voor woningbouw. Voor meer informatie: BVVS secretaris@bvvs.nu.

Nieuws

menu