Hoofdbrekens over kosten jeugdzorg in Steenwijkerland: 'Als er geen extra geld komt, dan komen we in grote financiële problemen'

Als het (nieuwe) kabinet niet meer geld uittrekt voor jeugdzorg, dan komt de gemeente Steenwijkerland in grote financiële problemen.

Steenwijkerland koopt samen met 10 andere gemeenten in de regio IJsselland specialistische jeugdhulp in.

Steenwijkerland koopt samen met 10 andere gemeenten in de regio IJsselland specialistische jeugdhulp in. Foto Pixabay

Steenwijkerland had in 2020 ten opzichte van de begroting 2021 weliswaar een overschot van € 850.000,-, maar dat verbloemt de werkelijke situatie, namelijk een dreigend tekort. Wethouder Trijn Jongman: „Als gevolg van de coronacrisis wordt landelijk steeds meer onderkent, dat veel jongeren te kampen hebben met psychische problemen. Er wordt een toestroom richting Jeugd GGZ verwacht. Terwijl de wachttijden bij GGZ-instellingen momenteel al zo’n 6 maanden bedragen.”