HoogOverijssel wil meer stikstofcijfers over uitbreiding Lelystad Airport zien

Lelystad Airport. Foto: Fotostudio Wierd

Stichting HoogOverijssel (SHO) vroeg maandag bij de Raad van State opnieuw om extra documenten rondom de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport.

De uitbreiding van Lelystad Airport betekent dat er een laagvliegroute ontstaat over delen van Noordwest Overijssel. HoogOverijssel wil de overlast daarvan voorkomen.

Naar aanleiding van het verzoek van de stichting heeft de minister enkele documenten openbaar gemaakt, maar de stichting is hier niet tevreden mee. Specifieke cijfers over toename van stikstof veroorzaakt door uitbreiding van Lelystad alleen zijn er niet. Maar volgens HoogOverijssel moeten die cijfers er wel zijn.

Het gaat om documenten over de zogenoemde gereserveerde PAS-ruimte voor het project van de groei van Lelystad Airport tot 45.000 vliegbewegingen per jaar en over PAS-meldingen van Lelystad Airport. Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) ging over de aanpak van stikstofproblematiek in Natura 2000-gebieden. Het PAS bevatte herstelmaatregelen voor de natuur en maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Een onderdeel daarvan is het reserveren van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die stikstofuitstoot veroorzaken. Het PAS mag na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van mei 2019 niet meer worden gebruikt.

Bestanden ontbreken

Een van de documenten is volgens haar slechts een AERIUS-uitvoerbestand. Het daarbij behorende invoerbestand en het controlebestand ontbreken, aldus de stichting. Verder gaat dit uitvoerbestand volgens de stichting alleen over ruimte die is gereserveerd voor de hele luchtvaartsector, maar niet over de gereserveerde ruimte voor de ontwikkeling van Lelystad Airport. De rechtbank Overijssel heeft de minister in juni 2021 opgedragen zich maximaal in te spannen om de gevraagde documenten te achterhalen.

Navraag

De minister voert aan dat hij niet beschikt over individuele berekeningen van stikstofuitstoot per luchthaven voor het reserveren van de PAS-ruimte. De stichting vindt dat de rechtbank had moeten oordelen dat de minister op basis van het AERIUS-invoerbestand de ontwikkelingsruimte voor de uitbreiding van Lelystad Airport had moeten achterhalen. Zij wil dat de minister wordt opgedragen om navraag te doen bij externe betrokken partijen en deskundigen.

Stikstofminister Van der Wal heeft intussen bekendgemaakt dat Lelystad Airport geen voorrang krijgt. Dat betekent dat uitbreiding alleen kan als een nieuw uitgebreid natuuronderzoek aantoont dat er geen stikstoftoename ontstaat.


De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Nieuws

menu