Hulp Loket Brederwiede officieel geopend

Van links naar rechts: Corine Vennink, Eric Jonk, Liena Veenstra, Gerrit van der Linde en Marianne van Stormbroek. Foto: Hulp Loket Brederwiede

Het Hulp Loket Brederwiede in Vollenhove is officieel van start gegaan. De opening werd verricht namens Wetland Wonen Groep door gebiedsregiseur Eric Jonk en Corine Vennink manager Klant en vastgoed door het naambord met logo te onthullen.

Vanuit het hulploket wordt door een drietal vrijwilligers geheel belangeloos en kosteloos ondersteuning verleend aan mensen die zelf moeite hebben om aanvragen, zowel bij de overheid en maatschappelijk ondersteunende instanties in te dienen. Te denken valt aan het inschrijven voor een woning, aanvragen van huurtoeslag, aanvragen energietoeslagen, en dergelijke. Daarnaast zal er computerles gegeven worden voor senioren.

Het Hulploket werkt nauw samen met Wetland Wonen Groep, Sociaal Werk De Kop, gemeente Steenwijkerland en ANBO. Het maakt mensen wegwijs in de wirwar van overheidsinstanties. Daarnaast kunnen mensen ook terecht voor het laten invullen van de belastingaangifte via de belastingconsulente van de ANBO. Hier zijn geringe kosten aan verbonden.
Het kantoor is gevestigd in Nieuw Clarenberg. Deze ruimte is beschikbaar gesteld door Wetland Wonen Groep en wordt bemand door drie vrijwilligers die dit initiatief op de kaart hebben gezet.
Het kantoor is geopend iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Je kunt zo binnenlopen of van te voren even melden via telefoonnummer 06-40 67 14 24.

Jarenlang betrokken

De drie vrijwilligers Liena Veenstra, Marianne van Stormbroek en Gerrit van der Linde zijn jarenlang betrokken bij de zorg voor ouderen. Zij ondersteunen al meer dan twintig jaar de bewoners van Nieuw Clarenberg. Hierdoor werden ze regelmatig geconfronteerd met problemen rond aanvragen van verschillende bewoners. Hierbij kwam de vraag op tafel of ze hierin iets konden betekenen. Liena Veenstra, bij de meeste mensen bekend als ANBO consulente, belastingconsulente en docente van Seniorweb, heeft expertise op het gebied van regelgeving omtrent aanvragen van diverse gemeentelijke en overheidssubsidies omtrent wonen en zorg. Marianne van Stormbroek was werkzaam bij Wetland Wonen Groep op de afdeling Klant en vastgoed en onlangs gepensioneerd. Gerrit van der Linde zorgt voor technische ondersteuning en public relations. Het werkgebied bevindt zich voorlopig in de voormalige gemeente Brederwiede.

Nieuws

menu