Huurverhoging bij Wetland Wonen

De verhoging is gelijk aan het aantal procent waarop geld in 2021 minder waard werd (inflatie). Wetland Wonen

De meeste huurders van Wetland Wonen die in een sociale huurwoning wonen, krijgen per 1 juli een huurverhoging van 2,3%. Dat is gelijk aan het aantal procent waarop geld in 2021 minder waard werd (inflatie). Wetland Wonen houdt zich daarbij aan de strenge regels van de overheid. In sommige gevallen kiest Wetland Wonen ervoor de huur eenmalig niet te verhogen. Zoals bij woningen met een energielabel D, E, F of G.

Huurdersvereniging Zwartewaterwiede is blij met het maatwerk van de corporatie. „Wij juichen het, als huurdersvereniging, toe dat Wetland Wonen betaalbaarheid belangrijk vindt en dit ook uitdraagt in haar huurbeleid. Wij staan positief tegenover de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2022 van Wetland Wonen. Wij zijn erg blij met het feit dat Wetland Wonen maatwerk levert door onder andere rekening te houden met de stijgende energieprijzen en de energiearmoede die hierdoor kan ontstaan”, zegt Miriam de Boer-Nijhuis, voorzitter Huurdersvereniging Zwartewaterwiede.

Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen: „We vinden het erg belangrijk dat onze huurders fijn en betaalbaar wonen. Vandaar dat we bewust proberen, binnen de mogelijkheden die wij hebben, om de huren zo laag mogelijk te houden. Zo zien we dat bewoners van een woning met een energielabel D, E, F of G extra last kunnen hebben van de hoge energieprijzen. Wij kiezen er daarom voor om de huurprijs van deze woningen dit jaar eenmalig niet te verhogen. Tegelijkertijd investeren we in nieuwbouwwoningen, in het onderhoud en verduurzamen van onze woningen en in de leefbaarheid van wijken en buurten. Zeker nu de kosten voor nieuwbouw en onderhoud enorm stijgen is het nodig om in de meeste gevallen de huur wel iets te verhogen.”

Voor 1 mei krijgen alle huurders van Wetland Wonen een brief over de jaarlijkse huurverhoging. Hierin staat met hoeveel procent en met welk bedrag Wetland Wonen de huur aanpast. Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging vindt u op www.wetlandwonen.nl/huurverhoging.

Nieuws

menu