Integraal en concreet plan voor Gieterse polder

De door de gemeente aangekochte boerderij aan De Deukten in de Gieterse Polder. Foto: Wilbert Bijzitter

Er komt een integraal en concreet plan voor de Gieterse Polder. Dat heeft wethouder Bram Harmsma toegezegd aan ’t Gieters Belang.

Het gaat om het gebied tussen de Hylkemaweg, de Deukten, De Beulakerweg, de Kerkweg en aansluiting op de nieuwbouw in Giethoorn Noord. In de Toekomstvisie wordt gesproken over een invulling van de polder om Noord en Zuid meer met elkaar te verbinden. Volgens Evert van Dijk, voorzitter van ’t Gieters Belang, „een gebied met name voor bewoners, met volop ruimte voor natuurbeleving, wandel- en fietspaden. Daarnaast ligt er een wens om de Kerkweg autoluw te maken/ te ontsluiten, is er een stichting opgericht om de in Nederland unieke molen met invaargrot (type grondzeiler) te restaureren en wordt er binnenkort gestart met de bouw van de fusieschool (ontsluiten aan oostzijde?). Verder is de bouw van nieuwe horeca in vergevorderd stadium (parkeerbehoefte?), moet er nog een invulling komen voor de boerderij en grond van Rodermond en niet te vergeten de perikelen rondom de loswal.”

Volgens de voorzitter kan „het ene plan onomkeerbare impact hebben op het andere plan, of omdat er kans is op negatieve neveneffecten, schreeuwt dit om een integrale aanpak.”

‘Duurzame oplossing’

Er zijn verschillende ideeën over het gebied. Van Dijk: „Uiteenlopend van een lange weg dwars door de polder tot een kleine bypass vanaf Rodermond. Waarbij er vanuit de Stichting de Gieterse Koornmeule zelfs een oplossing wordt ingebracht die zowel de restauratie van de molen als de loswalproblematiek omvat. Verschillende kleinere parkeerplaatsen? En/of wegen aanmerken alleen voor bestemmingsverkeer en misschien water in de polder terugbrengen net als vroeger? Er moet een duurzame oplossing komen, ook rekening houdend met de natuur. Bijvoorbeeld met de otter die ook een van de bewoners /gebruikers is van de Gieterse polder.”

Blij met toezeggingen

’t Gieters Belang zal aan de voorkant bij de plannen worden betrokken. Om te komen tot een optimaal plan waarin alle deelplannen goed in elkaar passen, wordt de hulp ingeroepen van een gespecialiseerd extern bureau. Evert van Dijk is erg blij met de toezeggingen: „Dit wordt een eerste vervolg op de visie. Integraal, heel concreet en met breed draagvlak in het dorp. Top dat we dit samen gaan oppakken. Ik kan haast niet wachten...”

Nieuws

menu