Inwoners denken graag mee, maar wel graag in beginfase

Protest tegen het plan van de komst van een zonnepark in Kuinderpolder. Foto: Wilbert Bijzitter

De meeste inwoners van Steenwijkerland (79%) willen betrokken worden bij de beginfase van een plan. Inwoners merken vaak op dat de gemeente hen, in hun ervaring, in een betrekkelijk laat stadium om hun mening over een plan vraagt.

Dat blijkt uit de online enquête, die gemeente heeft gehouden (Steenwijkerland peilt). Sinds 2018 hebben heeft een digitaal inwonerspanel, dat bestaat uit ruim 1.300 leden. Dit zijn inwoners van de gemeente Steenwijkerland die zich hebben aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente.

Voor dit onderzoek over participatie zijn alle 1.321 panelleden uitgenodigd, 635 leden hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast deden 66 inwoners via een open link mee. In totaal vulden 701 inwoners de vragenlijst in.

Initiatieven

De gemeente Steenwijkerland vindt het belangrijk om te horen wat inwoners vinden van plannen van de gemeente. De gemeente wil inwoners en andere partners daarom meer betrekken bij plannen. Ook komen er vanuit de samenleving steeds meer initiatieven waarvoor de gemeente ruimte wil geven. In plaats van zelf plannen te maken, maakt de gemeente vaker plannen van anderen mogelijk.

Om ervoor te zorgen dat participatie zo goed mogelijk gebeurt, ontwikkelt de gemeente Steenwijkerland een visie op (inwoners)participatie. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om deze visie beter in te vullen.

Gemeente krijgt een 6

Bijna twee derde van de inwoners (62%) heeft, behalve via het Inwonerspanel, wel eens met de gemeente meegedacht. Gemiddeld geven inwoners een 6,0 voor de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij het maken van nieuwe plannen. In totaal geeft 58 procent een voldoende cijfer voor de wijze waarop de gemeente participatie vormgeeft.

Inwoners merken vaak op dat de gemeente hen, in hun ervaring, in een betrekkelijk laat stadium om hun mening over een plan vraagt. De meeste inwoners (79%) willen betrokken worden bij de beginfase van een participatietraject. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld het meedenken over mogelijke onderwerpen of over de aanpak van een plan.

Duidelijk plan

Driekwart van de inwoners denkt, ongeacht de uitkomst, graag mee. Zeven op de tien zegt zowel mee te willen denken als er wél een duidelijk plan is en ook wanneer er nog geen duidelijk plan is. Het aandeel dat niet wil meedenken is iets groter wanneer er sprake is van een duidelijk plan.

Omgevingswet

In 2022 gaat de Omgevingswet in. Dit betekent dat zowel de gemeente als aanvragers van een vergunning inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden moeten betrekken bij een besluit. Hierdoor kunnen (bouw)plannen niet meer uitgevoerd worden zonder belanghebbenden (dit zijn mensen die iets met het plan te maken hebben of er iets van zullen merken) erover te spreken of erbij te betrekken.

De meeste inwoners zeggen behoefte te hebben aan informatie voor het opstellen van plannen en begeleiding van de gemeente tijdens de bijeenkomsten.

Nieuws

menu