Inwonerspanel Steenwijkerland geeft mening over duurzaamheid in en rondom huis

Inwonerspanel zijn geeft mening over duurzaamheid in en rond het huis. De stijging van energiekosten baart hen zorgen.

Inwonerspanel zijn geeft mening over duurzaamheid in en rond het huis. De stijging van energiekosten baart hen zorgen. Foto: Rob Engelaar

De gemeente wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Steenwijkerland. Eén van de manieren hiervoor is het inwonerspanel. Afgelopen december hebben 770 inwoners meegedaan aan het onderzoek over duurzaamheid in en rondom huis.

„De informatie uit het inwonerspanel is erg nuttig voor de gemeente”, vertelt wethouder Tiny Bijl. „Een overgroot deel van de deelnemers die hun mening over duurzaamheid gaven, maken zich zorgen over klimaatverandering en de stijgende energiekosten. Dat zijn thema’s waar we als gemeente ook aan werken.”

Meedoen met de volgende stap

Wethouder Tiny Bijl: „Iedereen moet aan de slag om ervoor te zorgen dat Steenwijkerland groener en duurzamer wordt. De gemeente, maar ook ondernemers en inwoners. We kregen een mooie respons op dit onderzoek van het inwonerspanel. Inwoners zetten al kleine stappen. Door bijvoorbeeld ledlampen en energiezuinige apparaten te gebruiken. En nu verder! Om samen de klimaatdoelen te halen is er meer nodig. De opgave is groot: minder energieverbruik, het terugdringen van CO2 uitstoot en duurzame energie opwekken. De gemeente hoopt inwoners te inspireren en motiveren om mee te doen. We ondersteunen inwoners bijvoorbeeld met energiebesparing door de inzet van energiecoaches, het geven van energieadviezen en het bekend maken van leningen en acties.”


Resultaten onderzoek zijn signaal voor gemeente

De resultaten van het onderzoek laten zien dat een groot deel van de deelnemers het opwekken van duurzame energie positief vindt. Vooral de zonnepanelen op daken van bedrijven (95%) en zonnepanelen op eigen dak (85%) scoren goed. Er is weinig steun voor zonneparken op land (22%) en voor windmolens (19%). Wanneer zonneparken worden ontwikkeld met voordeel voor de buurt, is er meer steun (35% voorstanders, 28% neutraal). Dit is voor de gemeente een duidelijk signaal dat bij de uitvoering van de energietransitie hard ingezet moet worden om het voordeel voor omwonenden zo groot mogelijk te maken.

Over het algemeen zijn inwoners met een eigen woning meer tevreden over de energiezuinigheid van hun huis (51%), dan deelnemers met een huurwoning (25%). Van de deelnemers bespaart 93% op energie, wekt zelf duurzame energie op, of is van plan om dit te gaan doen. Alle uitkomsten van dit onderzoek zijn te vinden op www.steenwijkerlandpeilt.nl onder het kopje ‘nieuws en resultaten’.


Mening geven via inwonerspanel

Woont u in Steenwijkerland en wilt u graag uw mening geven over zaken die spelen binnen de gemeente? Meld u aan via www.steenwijkerlandpeilt.nl . Deelnemers krijgen een paar keer per jaar een e-mail met de vraag of zij een digitale vragenlijst willen invullen. De onderwerpen zijn heel verschillend. U bepaalt zelf of wilt deelnemen aan het panel. Als deelnemer bepaalt u ook zelf welke vragenlijsten u invult. U kunt u zich op elk moment weer uitschrijven.