Jachthuis op landgoed de Eese: ooit als bouwpakket uit Scandinavië hierheen gekomen

Met de paardentram naar het landhuis op de Eese om daar eens een keertje binnen te kijken… veel mensen maakten zaterdag van de gelegenheid gebruik. Normaal gesproken is de toegangsweg naar dit landhuis al verboden toegang: deze keer, tijdens Open Monumentendag, kon je niet alleen heel dichtbij komen, maar zelfs letterlijk een ‘kijkje in de keuken’ nemen.

Landhuis De Eese opent de deuren tijdens Open Monumentendag.

Landhuis De Eese opent de deuren tijdens Open Monumentendag. Foto: Wilbert Bijzitter

Veel belangstellenden kwamen gericht naar het landgoed, maar er waren ook verschillende fietsers en wandelaars die toevallig langs kwamen en de mogelijkheid aangrepen om eens binnen te kijken.


Bouwpakket

Het huis kwam in 1917 als bouwpakket vanuit Scandinavië naar landgoed de Eese en de familie Van Karnhebeek heeft hier verschillende keren leden van de koninklijke familie op bezoek gehad. In een van de kamers hangt bijvoorbeeld een zwart wit foto waar Prins Bernhard op staat.

Het huis ademt de sfeer van vroeger tijden, met de meubels van toen, een ‘rookkamer’ waar de heren zich konden terugtrekken, en een Hindelooper kamer. Maar dan nu wél met een moderne keuken, want het complete huis is tegenwoordig te huur als locatie voor bruiloften, congressen, familiereünies etcetera.

Opgezette ijsbeer

Blikvanger zodra je binnenkomt is een enorme opgezette ijsbeer (die vroeger dienstdeed als hobbelpaard voor de kinderen), en diverse imponerende dierenkoppen en geweien aan de muren. „Veel jachttrofeeën uit Zuid-Afrika”, vertelt vrijwilliger Johan, die de belangstellenden rondleidt. „Je kunt er van vinden wat je wilt, maar in die tijd ging dat zo. Het is een stukje cultuurhistorie die hoort bij het huis, dat destijds is opgezet als jachthuis”. De kenmerkende rode kleur verraadt de Scandinavische oorsprong, net als de nabijgelegen rentmeesterswoning.

Slot

Het slot iets verderop wordt nog wél permanent bewoond door een van de Van Karnebeeks. Dit huis is deze Monumentendag dan ook niet te bezichtigen, maar wel mogen mensen nu over de laan tussen het slot en de boomgaard wandelen. „We hopen zo gauw het kan weer te kunnen beginnen met rondleidingen en lezingen”, vertelde de jachtopziener. „Het landgoed is afhankelijk van subsidies, die echter steeds teruglopen. Andere bronnen van inkomsten komen uit de houtoogst, de verhuur van particuliere woningen op het landgoed, inkomsten uit de pacht en openstellingen. En via het project Support Nature wordt bezoekers gevraagd om een donatie.”