Jongeren Sint Jansklooster luiden noodklok: 'We willen hier blijven, maar er is geen betaalbare woning'

Niet alleen jongeren uit Sint Jansklooster zijn het zat, ook de jongeren in Wanneperveen. Zij voerden afgelopen zomer actie door een camping op te zetten op de plek waar woningbouw beloofd was. Foto: Roel Kleine

De jongeren in Sint Jansklooster luiden de noodklok over de woningnood in hun dorp. Ze schreven een brief aan de gemeenteraad, die zich nu buigt over de woonagenda (woningbouw voor de komende 5 jaar).

„Als jeugd maken wij ons ernstige zorgen over het gebrek aan betaalbare starterswoningen in Sint Jansklooster. Vandaar dat wij deze brief sturen, zodat het belang en de noodzaak duidelijk wordt. Wij hopen dat dit wordt meegenomen in de komende politieke markt, waarin de woonagenda wordt besproken. Op dit moment worden er steeds meer recreatiewoningen gebouwd in de Kop van Overijssel, maar de huidige woningbouw blijft achter. Voor ons als jeugd is dit een doorn in het oog”, schrijven de jongeren.

„Wij hebben immers het recht op huisvesting. De resultaten van het recente woningmarktonderzoek laten zien dat het tekort aan starterswoningen niet alleen in Sint Jansklooster actueel is. Het krantenbericht naar aanleiding van dit onderzoek schetst dat er 900 woningen worden verdeeld in de omliggende kernen van Steenwijk tussen 2022 en 2026. Maar wanneer is Sint Jansklooster aan de beurt? Hoeveel huizen komen er dan en zitten hier starterswoningen bij? Dit zijn vragen waar wij al maanden een antwoord op proberen te krijgen. We zijn het zat om steeds op de lange baan geschoven te worden. Wij eisen duidelijkheid en een toekomstvisie. Waar worden deze woningen gebouwd en hoeveel? Wanneer worden deze woningen gebouwd?”

Zelf stappen ondernomen

„Zelf hebben we al vele stappen ondernomen, denk aan het zoeken naar alternatieve stukken grond en contact leggen met de woningcorporatie over het braakliggende terrein in het dorp. Daarnaast zijn er diverse gegevens verzameld die onze argumenten voor woningbouw in Sint Jansklooster ondersteunen, maar nu zijn we toch écht afhankelijk van u.”

Enquête

Om een beeld te geven van de grootte van de vraag naar starterswoningen in Sint Jansklooster, hebben de jongeren in kaart gebracht hoeveel jeugd hier in de komende 3 jaar belangstelling voor heeft. „Het aantal is inmiddels opgelopen tot ruim 40 potentiële kopers tussen de 20 t/m 28 jaar. Onder deze groep starters is een enquête afgenomen om gedetailleerd de woonwensen en financiële mogelijkheden in kaart te brengen.”

Grond is geen probleem

„Voor het bouwen van een woning beseffen wij ons dat er grond nodig is. Echter hoeft dit geen probleem te zijn, aangezien de gemeente op dit moment al een ruime kavel in bezit heeft welke wordt verpacht. Hier moet als vervolgstap het bestemmingsplan van worden gewijzigd en de pacht worden afgekocht. Concluderend blijkt dus dat er veel jeugd belang heeft bij een woning, echter zijn deze woningen er op dit moment niet. Wanneer de gemeente passief blijft en niet snel actie onderneemt, zal deze lijst oplopen tot hogere aantallen, waardoor het vrijwel onmogelijk zal worden om als starter een koopwoning te krijgen in Sint Jansklooster. Ook de huidige woningmarkt helpt niet mee. Veel woningen binnen ons dorp worden verkocht aan mensen uit het westen, omdat het een kwestie is van overbieden. De gunfactor voor een woning verdwijnt wanneer dorpsgenoten via Funda vaak tienduizenden euro’s meer voor hun huis kunnen krijgen. Hier kunnen wij als starters niet aan deelnemen en daarnaast beperkt het de doorstroming in ons eigen dorp.”

Zonder jeugd geen corso

„Moeten wij dan hierdoor ons dorp verlaten en elders op zoek gaan naar een starterswoning? Dat is niet wat wij willen. Wij zijn gehecht aan Sint Jansklooster en wij willen graag met z’n allen Sint Jansklooster op de kaart houden, ook binnen gemeente Steenwijkerland. Met name de recente ontwikkeling, waarbij het bloemencorso op de Wereld Erfgoedlijst is gezet, moet naar ons idee een stimulans zijn op de jeugd te behouden in ons drop. Zonder jeugd is er geen corso. Daarnaast zal de leefbaarheid in het dorp afnemen, wanneer er steeds meer vergrijzing optreedt. Huisvesting is een recht, daarom menen wij het echt. Wij willen ons dorp graag leefbaar houden en hopen op de gemeente te kunnen vertrouwen”, besluiten de jongeren.

Nieuws

menu