Jubilarissen Looft den Heer in het zonnetje gezet

De jubilarissen en de dirigente (René de Boer was afwezig).

De jubilarissen en de dirigente (René de Boer was afwezig). Foto: Aangeleverd

Het christelijk gemengd koor Looft den Heer heeft tijdens jaarvergadering in De Ontmoeting in Oldemarkt jubilerende leden in het zonnetje gezet.

De jubilarissen zijn Annie Limburg, Alie Weemstra en Vrouwkje Visserman, allen 45 jaar lid en René de Boer 35 jaar lid. Zij ontvangen bloemen en een oorkonde van de korenbond KCZB. Bovendien werd stil gestaan bij het feit dat de dirigente Jacoba Jongsma al 40 jaar dit koor nog altijd op inspirerende en enthousiaste wijze leidt.

Daarnaast werden 2 nieuwe bestuursleden benoemd. Vrouwkje Visserman en Koos Winters volgen de scheidende bestuursleden Akkie Tiemersma en Peter Dekker op.

Een beetje zorgelijk kijkt het koor naar de toekomst. Het koor zou dolgraag zien dat nieuwe leden toetreden. Het koor telt nog 32 leden, 3 ereleden en 3 buitengewone leden. „Wat allen aangeven is dat het heerlijk is om een avond in de week even alles op zij te zetten en alleen maar met zang bezig te zijn. En dat in een gezellige groep dames en heren. En je hoeft echt niet over speciale gaven te beschikken om lekker mee te zingen”, zegt Herman Brouwer van het koor.

Er werd teruggekeken op een jaar met coronabeperkingen, maar ook op heel veel zangplezier. Uiteraard werd de financiële situatie besproken en werden de komende optredens op een rijtje gezet.

Meer informatie: www.looftdenheeroldemarkt.nl