Komst van zonnepark tussen Wanneperveen en Meppel stap dichterbij. Het is nu aan de gemeenteraad van Steenwijkerland

De locatie van het zonnepark tussen Wanneperveen en Meppel. Foto: Martijn Bijzitter

De komst van een tijdelijk zonnepark bij Wanneperveen komt een stap dichterbij. Het college van B&W van Steenwijkerland stelt de gemeenteraad voor om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de realisatie van het park, dat voor zeker 25 jaar moet bestaan. Stemt de raad in, dan kan een omgevingsvergunning worden verleend.

Is die omgevingsvergunning er eenmaal, dan kan de bouw van het zonnepark in de hoek Zomerdijk, Kooiweg en Nieuweweg, tussen Wanneperveen en Meppel mogelijk worden gemaakt. De omgevingsvergunning ligt zes weken ter inzage en in deze periode kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Gemeenteraad gaf al groen licht

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark (25 jaar) nabij Wanneperveen is op 17 juni vorig jaar ingediend. De aanvraag geldt voor een aangesloten stuk onbebouwd agrarische grond van zo’n 44 hectare. Hiervan is bijna 27 hectare bestemd voor het zonnepark. De gemeente: „De overige 17 hectare wordt onder meer gebruikt voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark. De aanvraag voldoet aan de randvoorwaarden van het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land’.”

Op 21 april gaf de gemeenteraad groen licht voor de komst van het zonnepark . Een meerderheid stemde in met het voorstel: BuitenGewoon Leefbaar, PvdA, VVD en ChristenUnie. CDA, CPB, GroenLinks en D66 stemden tegen. Het ontwerpbesluit heeft inmiddels ter inzage gelegen. Hiertegen zijn vijf zienswijzen ingediend.

Zienswijzen ingediend

Die zienswijzen zijn inmiddels inhoudelijk beoordeeld en verwerkt in een reactienota die is vastgesteld door het college van B&W. „De vijf zienswijzen hebben er niet toe geleid dat de raad niet voorgesteld kan worden om de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor dit tijdelijke zonnepark”, aldus het college.

Nieuws

menu