Koning dwingt respect af bij bezoek aan landbouwbedrijven in Kop van Overijssel; volop tijd om de diepte in te gaan over landbouw en natuurherstel (met video)

„Dag dames!”, zei Willem-Alexander tegen de koeien, bij vertrek uit landbouwbedrijf Weidevol in Zwartsluis. Een kwinkslag hier, een grapje daar, het tekende de ontspannen sfeer tijdens het werkbezoek dat de koning bracht aan een tweetal landbouwbedrijven in de Kop van Overijssel.

Hij bracht donderdagmiddag een werkbezoek, dat al eerder op de planning stond, maar toen vanwege corona moest worden afgeblazen. Hoewel de sfeer ongedwongen was, was er wel degelijk tijd voor diepgaande gesprekken met de eigenaren en andere organisaties die betrokken zijn bij het thema landbouw en natuurherstel. De koning had zich goed ingelezen, zodat een mooie interactie ontstond tussen hem en zijn gesprekspartners.

Balans tussen ondernemerschap en rendabele landbouw en natuurherstel

Koning Willem-Alexander kreeg als eerste een rondleiding bij landbouw- en rietteeltbedrijf Slot in Sint Jansklooster. Daar sprak hij met diverse betrokkenen over het vinden van een balans tussen ondernemerschap en rendabele landbouw enerzijds en natuurherstel anderzijds.

Bijzondere week voor Bertus en Bertha Slot

Voor Bertus en Bertha Slot was het een bijzondere week: woensdag vierden ze hun 60-jarig huwelijksjubileum, een dag later mochten ze op de foto met de koning. Zoon Harm en kleinzoon Bertus runnen tegenwoordig het bedrijf, maar Bertus sr was destijds de grondlegger, nadat hij jarenlang als beurtschipper had gewerkt.

Kleinzoon Bertus benadrukte dat zij erin in slagen een bedrijf dat rietteelt, landbouw en natuurbeheer combineert succesvol te runnen vlakbij het stikstofgevoelige Natura 2000 gebied, maar dat niet elke boer die overstap kan maken. Daar is maatwerk voor nodig. „Er moeten passende oplossingen komen. Die voor elke boer weer anders kan zijn.”

Burgemeester Bats merkte op dat de stikstofdiscussie voor veel angst en onrust zorgt. „Het boer-zijn zit velen in de genen, het is hun grote passie. Ze zijn hier geboren en willen hier niet weg.”

Een geanimeerd gesprek in een gemoedelijke entourage; het was een huiselijk tafereeltje: de koning aan een tafel gedekt met een roodwit geblokt kleed, koffie drinkend uit een koeienmok.

Transitie naar biologische landbouw

De koning vervolgde zijn bezoek bij landbouwbedrijf Weidevol in Zwartsluis. De familie Spans vertelde hoe zij de transitie van gangbare landbouw naar biologische landbouw hebben aangepakt en hoe ze met zaalverhuur hun ondernemerschap verder hebben ontwikkeld.

„Wij hebben op een bepaald moment allerlei opties overwogen”, vertelde Leanne Spans. „Stoppen, verkassen in Nederland of emigreren. We zijn blij met hoe het bedrijf er nu voorstaat, maar de transitie naar biologisch was toch wel iets lastiger dan we dachten en het is en blijft keihard werken.” Weidevol is een van de grotere biologische bedrijven in Nederland en met vier kinderen (‘drie dochters in de leeftijd van die van de Koning!’) zou je denken dat opvolging wel gewaarborgd is. Maar dat is nog maar de vraag: „Altijd die onzekerheid, laatst weer met dat proefballonnetje over onteigenen. Dat zorgt voor onrust. Ook al heb je een gezonde onderneming, door die onzekerheid hebben onze kinderen er misschien wel minder zin in.”


Het werkbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek over de samenwerking rond landbouw en natuurherstel op provinciaal niveau en over de rol die het platform ‘Samen werkt beter’ hierin speelt.