Kunststof damwanden om de dijk te versterken: kan dat?

Een proef met kunststof damwanden moet uitwijzen of die geschikt zijn om dijken mee te versterken. Foto WDODelta

Damwanden van kunststof, zijn die écht bruikbaar voor het versterken van onze dijken? Dat is wat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Boskalis Nederland gaan onderzoeken. Ze starten een proef of de bodem bij de dijkversterking IJsselwerken Zwolle-Olst geschikt is voor deze kunststof damwanden.

Damwanden van kunststof zijn duurzamer en goedkoper dan de versie van staal. Daarnaast kunnen ze met kleinere machines worden aangebracht. Wat belangrijk is voor de dijken is dat de vorming van tunneltjes door de dijk wordt tegengegaan. Dit wordt ‘piping’ genoemd. Die doorgangen ontstaan door het grote verschil in de waterstand vóór en achter de dijk. Door dat verschil ontstaat er druk, waardoor water onder de dijk door kan stromen en zo zand meeneemt. Dat kan het begin zijn van een kwetsbare plek in de dijk.

Een van de oplossingen om dit te voorkomen is zo’n damwand van kunststof. Die zijn minder stijf dan stalen wanden zodat eerst onderzocht moet worden of het mogelijk is om kunststof wanden toe te passen op een ondergrond zoals het 22 kilometer lange traject tussen Zwolle en Olst.

Ook meten van trillingen

Ook wordt tijdens de proef op diverse afstanden de trillingen gemeten bij het inbrengen van de wanden. Zo kan worden bepaald wat de minimale afstand moet zijn tot bebouwing in de omgeving van de dijk. Dit wordt getest bij Paddenpol, bij Wijhe, ver weg van bebouwing zodat het onderzoek geen overlast oplevert voor omwonenden.

Dijkversterking IJsselwerken

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland beschermt tegen hoog water. De dijk tussen Zwolle en Olst beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel, maar ook bij noordwesterstorm vanuit het IJsselmeer. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland krijgt te maken met wateroverlast.

Het project IJsselwerken zorgt dat de dijk versterkt wordt en straks weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Het is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. IJsselwerken is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Drents Overijsselse Delta en Boskalis Nederland.

Nieuws

menu