Lagere lokale lasten in 2022

De lokale lasten gaan volgend jaar omlaag. De gemeenteraad is dinsdagavond akkoord gegaan met de lastenverlagingen. De OZB stijgt niet ten opzichte van 2021 en er komen een 4% verlaging van de afvalstoffenheffing en een 4% verlaging van de rioolheffing.

Het gemeentehuis in Steenwijk.

Het gemeentehuis in Steenwijk. Archieffoto: Wilbert Bijzitter

Vorig jaar is door de gemeenteraad een amendement aangenomen om de OZB voor 2022 niet te verhogen. De vrees dat door de enorme waardestijging van woningen de OZB alsnog stijgt is er volgens wethouder Marcel Scheringa niet. „Nee, want wij gaan uit van een totaalopbrengst. De OZB moet een bepaald bedrag opleveren. Wordt die overschreden door de waardestijging van woningen, dan gaan we de OZB zodanig verlagen dat we op hetzelfde totaalbedrag uitkomen.”