Ledenvergadering PB Blokzijl

Eind vorig jaar werd de nieuwe wijk Noordermaten 4 bouwrijp gemaakt.

Eind vorig jaar werd de nieuwe wijk Noordermaten 4 bouwrijp gemaakt. Foto: archief Wilbert Bijzitter

Plaatselijk Belang Blokzijl houdt dinsdag 2 mei de algemene ledenvergadering in MFC De Ploats.

Op de agenda staat een bestuursverkiezing. Penningmeester Alfred Meedendorp is aftredend. Het bestuur draagt Jan Langelaar voor, die zich beschikbaar heeft gesteld voor de functie van penningmeester. Verder is Berry van Egten aftredend. Het bestuur zoekt nog nieuwe algemene bestuursleden.

Verder worden de inwoners op de hoogte gebracht over de woningbouwplannen en het zonnepark bij Blokzijl. Ook de voortgang van de stadsvisie wordt besproken.

De aanvang is 20.00 uur.