Leefbaarheid platteland verdient meer aandacht bij stikstofaanpak

'Boeren zijn onmisbaar voor het onderhoud van landschap en natuur. Ook vervullen ze een cruciale rol in het verenigingsleven en de voorzieningen van dorpen.' Mediahuis Noord

In het rapport Wat wel kan, heeft Johan Remkes zijn bevindingen gepresenteerd naar aanleiding van gesprekken met boeren. Vrijdag komt het kabinet met een reactie daarop. Stichting Stimuland roept het kabinet op om bij de aanpak van de stikstofproblematiek ook aandacht te hebben voor de menselijke maat en de leefbaarheid van het landelijk gebied.

De Overijsselse netwerkorganisatie Stimuland ziet in het rapport van Remkes een erkenning voor de bewoners in het landelijk gebied en voor de boeren en hun gevoelens. Volgens de organisatie moet het landelijk gebied vaak opdraaien voor de problemen die de stad ervaart en bestaat het gevoel dat ‘Den Haag’ niet echt begrijpt wat er speelt. Stimuland is dan ook ontzettend blij met het advies van Remkes dat er, ongeacht de aanpak die het kabinet kiest, voortdurend aandacht moet zijn voor de menselijke maat. „Bij elke beleidsmaatregel op landelijk of provinciaal niveau moeten politici en ambtenaren zich afvragen wat de gevolgen zijn voor die ene persoon op het erf”, vindt directeur Ingrid Jansen, van Stimuland.

Draagvlak

Dat Remkes in zijn rapport de leefbaarheidsopgaven grotendeels ongemoeid heeft gelaten is volgens Jansen een gemis. „Boeren zijn heel nauw verbonden met de gemeenschap waarin zij wonen. Zij zijn onmisbaar voor het onderhoud van landschap en natuur. Ook vervullen ze een cruciale rol in het verenigingsleven en de voorzieningen van dorpen”, legt zij uit. „Als boeren moeten stoppen, zou dat een afnamen van de leefbaarheid in het landelijk gebied kunnen betekenen.” De oproep van Stimuland aan kabinet en provincies om de leefbaarheidsopgaven een prominente plek te geven bij de uitwerking van de stikstofaanpak is dringend. „Anders kan een mogelijke aanpak ook niet op draagvlak rekenen bij de bewoners in het landelijk gebied en bij de boeren”, stelt Jansen bezorgd.

Aanpak van onderop

Het is aan de provincies om het de plannen rond stikstof verder uit te werken stelt Stimuland. De schaalomvang van de gebiedsprocessen die daar onderdeel van zijn, is volgens de stichting veel te groot. Hierdoor zou de betrokkenheid van de individuele bewoners uit het landelijk gebied en boeren ontbreken. De organisatie pleit ervoor om de gebieden op te delen in kleinere gebieden zodat er ruimte ontstaat voor een aanpak van onderop. „Dat creeert betrokkenheid en eigenaarschap bij de omgeving en dicht de kloof tussen stad en platteland en tussen overheid en inwoners” aldus Jansen.

Nieuws

menu