Lezing over een vergeten bibliotheekgeschiedenis

Marc Deckers.

Marc Deckers. Foto: Aangeleverd

Mark Deckers geeft voor de Historische Vereniging IJsselham op dinsdag 18 april in De Landerijen in Oldemarkt een lezing over een vergeten bibliotheekgeschiedenis.

Hij neemt de bezoekers mee naar de periode van de Tweede Wereldoorlog. Een verhaal over elf joodse bibliotheekmedewerkers en met in het bijzonder voor onze streek, Julia de Vries, toenmalig bibliotheekdirectrice van Steenwijk. Wat is hun verhaal en hoe is het allemaal met hen afgelopen?

Mark zal ons in de lezing meenemen naar een vergeten/onbekende oorlogsgeschiedenis. “Eind 1940 eist de Duitse bezetter het ontslag van alle joodse medewerkers in openbare bibliotheken. Elf bibliotheekmedewerkers raken bijna geruisloos hun baan kwijt. Ik ging op zoek naar de verhalen van hun levens. Verhalen over pijnlijk ontslag of in knop gebroken levens. Maar ook verhalen over het overleven van meerdere kampen of door moedig onderduiken. Verhalen over levens die bijna onder het stof leken te verdwijnen maar die het waard zijn om opnieuw in het licht te zetten”, aldus Mark Deckers.

Om alvast een beeld te scheppen van de lezing is het de moeite om de volgende URL te gebruiken : https://www.youtube.com/watch?v=yijBDrMe_hw .

Mark Deckers (1971) is van huis uit bibliothecaris en werkt tegenwoordig bij Rijnbrink als bestuurssecretaris. Hij is een specialist op het gebied van openbare bibliotheken en schrijft met regelmaat over de kleine bibliotheekgeschiedenissen. Eerder verscheen van zijn hand ‘Alles behouden, de oorlogsdagboeken van de Bibliotheek Deventer’ .

De inloop begint om 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur. Voor leden is de entree gratis; voor niet-leden drie euro. De consumpties zijn ook voor eigen rekening. “Net als bij de vorige lezing over het onderwerp de Tweede-Wereldoorlog doen we ook graag weer een oproep aan de jongeren. Met als doel verhalen om door te geven”, aldus Robert van den Belt.

Dit is de laatste lezing vanuit de Historische vereniging IJsselham tot na de zomervakantie. Daarna zijn er een excursie en nieuwe lezingen. I deeën kunnen altijd worden aan g edragen bij bestuur@historischeverenigingijsselham.nl .