Mantelzorgers zijn miljoenen waard in gemeente Steenwijkerland

Een wandeling met een mantelzorger. Foto: Pixabay

In de gemeente Steenwijkerland zetten 13.000 inwoners zich in als mantelzorger, zo wijst onderzoek van belangenvereniging MantelzorgNL uit. Van hen zijn ongeveer 1200 overwerkt. Ondersteuning van mantelzorgers is dan ook van groot belang, stelt de belangenvereniging.

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. De 13.000 mantelzorgers in Steenwijkerland zijn verantwoordelijk voor vier miljoen uur aan zorgverlening.

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Het is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Het is geen vrijwilligerswerk. Vaak worden deze twee door elkaar gehaald, het is wel degelijk anders, stelt MantelzorgNL. Mantelzorg komt op je pad, voor vrijwilligerswerk wordt, zoals het woord al zegt, vrijwillig gekozen. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met mantelzorg, voor jezelf of voor een ander.

Gevarieerd pakket

De gemeenten hebben vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning van 2015 de taak om mantelzorgers te waarderen en ondersteuning te bieden. Een gevarieerd pakket is nodig om de draaglast en draagkracht van mantelzorgers te verlichten. De draaglast en draagkracht van mantelzorgers wordt bepaald door een scala aan factoren, zowel sociaal als emotioneel en moreel. Door een passend pakket aan mantelondersteuning aan te maken, kunnen de grote verschillen in diversiteit worden aangepakt en kunnen eventuele vragen die mantelzorgers en zorgbehoevenden hebben beantwoord worden. Door deze opzet kunnen overwerkten worden voorkomen.

Circa 1200 mantelzorgers zijn overwerkt in de gemeente Steenwijkerland. Overbelasting verhoogt de kans op uitval. Door de vergrijzing en het te kort aan zorgpersoneel wordt er de laatste jaren steeds meer op de mantelzorg gerekend. De druk neemt toe, ook op hulpbehoevenden.

Als de mantelzorger niet de zorg kan bieden aan de hulpbehoevende zoals dat gewenst wordt, is een opname in een zorghotel of verzorgingstehuis onvermijdelijk. Het vervangen van de mantelzorg is duur. Het zou de gemeente Steenwijkerland tussen de 38 en 62 miljoen euro kosten. Dit geld is er niet en daarom is de gemeente nog steeds afhankelijk van en dankbaar voor mantelzorgers.

Budget mantelzorg

Jaarlijks ontvangen gemeenten een vast bedrag voor het uitvoeren van wettelijke taken in het sociaal domein. De budgetten voor mantelzorgondersteuning en -waardering maken onderdeel uit van dit budget. De gemeente ontvangt elk jaar circa 0,6 miljoen euro voor de mantelzorg. Mantelzorg is en blijft een belangrijke tak van zorg, ook in de gemeente Steenwijkerland.

Over negen maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Met de huidige cijfers hoopt de belangenvereniging dat er meer inzicht komt, zodat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat er ook in mantelzorgers moet worden geïnvesteerd om die onschatbare waarde overeind te houden.

Nieuws

menu