Meer geld voor aanleg van poelen, houtwallen en andere landschapselementen in Steenwijkerland

De boeren kregen dit voorjaar van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden, LTO Noord, gemeente Steenwijkerland en Visscher Holland een bloemzaadmengsel. Grondeigenaren kunnen nu een financieel steuntje van de gemeente krijgen.

De boeren kregen dit voorjaar van Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden, LTO Noord, gemeente Steenwijkerland en Visscher Holland een bloemzaadmengsel. Grondeigenaren kunnen nu een financieel steuntje van de gemeente krijgen. Foto: Klaas de Lande

Wie in Steenwijkerland over een stuk grond beschikt kan met financiële hulp van de gemeente bijvoorbeeld een waterpartij aanleggen, bomen planten en oude landschapselementen herstellen.

Zowel particuliere als agrarische grondeigenaren kunnen aanspraak maken op de regeling. De gemeente heeft een nieuwe overeenkomst getekend met Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Volgens wethouder Melvin Smit zijn landschapselementen zoals houtwallen, poelen, knotbomen en natuurlijke oevers belangrijk voor de biodiversiteit.

„Ze geven ons landschap een eigen gezicht. Daar moeten we dus zuinig op zijn”, vindt hij. „Er is meer dat ons landschap bijzonder en aantrekkelijk maakt. Daarom ben ik blij met de uitbreiding van de mogelijkheden binnen het landschapsfonds.” Als voorbeeld noemt de wethouder het beheer van bloemrijke akkerranden en wandelpaden, waarvoor een bijdrage uit het fonds kan worden aangevraagd.

Met de ondertekening van de overeenkomst zijn er meer mogelijkheden voor de grondeigenaren. Ook inwoners die al een vergoeding krijgen uit deze regeling kunnen een aanvraag doen en hun contract uitbreiden. „Het fonds wordt beheerd door de Stichting Groene en Blauwe Diensten. Zij geven advies in een persoonlijk gesprek met de veldadviseur en ze zijn contactpersoon als er vragen zijn”, licht de wethouder toe.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de financiële bijdrage voor het aanleggen van de zogeheten landschapselementen. Zo moet de grond bijvoorbeeld in het buitengebied liggen. Binnen de bebouwde kom geldt de regeling niet. „In de pot zit een bedrag van 450.000 euro. Daarmee is ruimte voor zo’n 25 tot 30 nieuwe contracten. Die hebben een looptijd van 15 jaar.”

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de Stichting Groene en Blauwe diensten via telefoonnummer 0529-408 385 of info@sgbdo.nl.