Meer maatwerk met nieuw Steenwijkerlands minimabeleid: Vanaf 1 januari 2022: nieuwe regelingen voor inwoners met een laag inkomen

Ook het Volwassenfonds Sport en Cultuur wordt een nieuw onderdeel binnen het minimabeleid voor de komende jaren. Hiermee wil het college iedereen van 18 jaar en ouder bereiken die vanwege zijn of haar financiële situatie niet kan sporten of bewegen.

Ook het Volwassenfonds Sport en Cultuur wordt een nieuw onderdeel binnen het minimabeleid voor de komende jaren. Hiermee wil het college iedereen van 18 jaar en ouder bereiken die vanwege zijn of haar financiële situatie niet kan sporten of bewegen. Foto: Sieb van der Laan

Vanaf 1 januari 2022 zijn er nieuwe regelingen waar inwoners met een laag inkomen gebruik van kunnen maken. De regelingen zijn onderdeel van het vernieuwde minimabeleid waar de gemeente mee gaat werken.

Wethouder Trijn Jongman: „We willen inwoners die het financieel lastig hebben en daardoor in de problemen dreigen te komen, snel en effectief kunnen helpen. Welke hulp nodig is, verschilt per situatie. Daarom willen we maatwerk kunnen leveren. Ons vernieuwde minimabeleid biedt daar allerlei handvatten voor.’” De nieuwe regelingen zijn te vinden op de gemeentelijke website www.steenwijkerland.nl/jeugdzorgenwerk en kunnen vanaf 1 januari 2022 worden aangevraagd.

Volwassenenfonds

Nieuw in het minimabeleid is onder meer het Volwassenenfonds dat in de plaats komt van de regeling ‘sociaal culturele activiteiten’ die er nu is. Het fonds biedt inwoners vanaf 18 jaar de mogelijkheid om mee te doen aan sportieve en/of culturele activiteiten, zoals muziekles, sportschool of het lidmaatschap van een voetbalvereniging. Vanaf 1 maart volgend jaar sluit de gemeente ook aan bij Sam & Overijssel. Wethouder Trijn Jongman: „Daarin zitten allerlei regelingen die er zijn om kinderen de kans te geven aan activiteiten mee te doen. Denk aan sport, dans, toneel, zwemles en ook vergoedingen voor schoolkosten. Met Sam & Overijssel hebben we straks één ingang voor al die regelingen. Dat is wel zo overzichtelijk.”

Meer maatwerk in hulp en ondersteuning

Een nieuw instrument binnen het minimabeleid is ook het Maatwerkbudget. Wethouder Trijn Jongman: „Je kunt het zien als een noodpotje dat je niet kunt aanvragen, maar dat onze consulenten kunnen inzetten als eenmalige vergoeding van noodzakelijke kosten om zo te voorkomen dat iemand ernstige financiële problemen krijgt. Ze bekijken per situatie of dat nodig is en kunnen op die manier echt maatwerk bieden.”

Inwoners de kans geven om mee te doen

Het vernieuwde minimabeleid is erop gericht geldzorgen bij inwoners te voorkomen. Zo is er meer ruimte voor mensen die het financieel niet breed hebben om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te krijgen. Ook zijn de financiële regelingen voor zorgkosten uitgebreid. Naast een collectieve zorgverzekering kunnen inwoners met een laag inkomen vanaf volgend jaar ook een vergoeding krijgen voor een aanvullende zorgverzekering naar eigen keuze. Wethouder Trijn Jongman: „Al met al denk ik dat het vernieuwde minimabeleid goed aansluit bij wat we willen: iedereen de kans geven om mee te doen in de samenleving. Als dat om financiële redenen niet gaat, willen we die hulp en ondersteuning bieden die nodig is. Dat vangnet bieden we.”