Meeste kinderen van kindcentrum Eben Haëzer willen blijven wonen in het dorp. Schooljeugd wil ziekenhuis en zwemstrandje in Ossenzijl

„Wie wil er in Ossenzijl blijven wonen?”, vraagt Wim Liesker, voorzitter van Plaatselijk Belang, aan de verzamelde kinderschare van de christelijke basisschool Eben Haëzer in Ossenzijl. Aarzelend steekt er een kind zijn vinger op, maar al snel overwinnen de kinderen hun schroom en volgen er meer opgestoken vingers.

Kinderen van de basisschool in Ossenzijl laten op hun tekeningen zien hoe zij denken dat Ossenzijl er over 10 jaar uit moet zien.

Kinderen van de basisschool in Ossenzijl laten op hun tekeningen zien hoe zij denken dat Ossenzijl er over 10 jaar uit moet zien. Foto: Roel Kleine

Uiteindelijk blijkt ruim de helft van de 40 leerlingen graag in hun huidige woonplaats te willen blijven. „Dus is het belangrijk dat het dorp ook mooi blijft”, stelt Liesker vergenoegd vast, die vervolgens met deze constatering de scholieren attent maakt op de nieuwe dorpsvisie van Plaatselijk Belang. Tot 2030 is in dit dorpsplan de route beschreven naar een leefbaar dorp. Veilig verkeer en wonen nemen daarin een hele belangrijke plaats in.