Meinhard Hakvoort is Weidevogelboer van het Jaar. Broedsucces in weidevogelgebied

Voorzitter Hans de Lange reikt de prijs uit aan Meinhard Hakvoort. Foto: Aangeleverd

Meinhard Hakvoort uit Blankenham is tijdens de jaarvergadering van Vogelwacht IJsselham uitgeroepen tot Weidevogelboer van het Jaar.

Tijdens de drukbezochte ledenvergadering in Dalzicht in Oldemarkt meldden zich vier nieuwe leden aan. De ervaringen van het afgelopen seizoen werden uitgewisseld zoals het gebruik van wildcamera’s om predatie van nesten te kunnen vaststellen. En het gebruik van een drone door vogelwachters om moeilijk vindbare nesten op te sporen zoals van grutto’s in lang gras en deze dan te kunnen beschermen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een beheersovereenkomst van de betreffende boer met het Collectief NW-Overijssel, de overkoepelende Agrarische natuurvereniging.

De broedresultaten over 2022 gaven een vrij positief beeld. De 13 actieve volgelwachters telden onder andere 340 paar kieviten, 84 paar grutto’s , 64 paar tureluurs en 25 paar scholeksters. Het broedsucces was over het algemeen vrij positief met weinig predatie. Maar er waren ook gebieden bij met veel predatie zoals de Kuinder Buitenpolder en nabij Blokzijl. Heel belangrijk hierbij is ook een goede samenwerking met de plaatselijke jager. Het werkgebied strekt zich uit van Oldemarkt-Kuinre tot Vollenhove.

Weidevogelboer

Een belangrijk onderdeel was de bekendmaking van de Weidevogelboer van het Jaar. Dat is Meinhard Hakvoort uit Blankenham geworden, een boer met heel veel hart voor de weidevogels. Voor een aantal percelen heeft hij overeenkomsten afgesloten voor weidevogel-beheer. Op zijn 45 hectare groot bedrijf in de Blankenhammer polder nestelden de volgende broedparen: kievit-43. Grutto-12, tureluur-11, scholekster-2 en 1 wulp. Bij het maaien laat hij in het midden van een perceel stroken staan die hij later maait. Dit is ideaal voor de vogels met kuikens, vooral voor grutto’s en tureluurs.

Vervolgens hield de landelijk zeer bekende grutto-beschermster en weidevogeldeskundige Astrid Kant een zeer boeiende presentatie over weidevogels en de bescherming daarvan. Ze heeft twee boeken over de grutto en weidevogels geschreven en ringt jaarlijks veel jonge grutto’s voor onderzoek.

Nieuws

menu