Mening over zon op (Steenwijker)land gevraagd

Acht weken geleden is begonnen met de aanleg van het zonnepark bij Wanneperveen.

Acht weken geleden is begonnen met de aanleg van het zonnepark bij Wanneperveen. Foto: Wilbert Bijzitter

Inwoners van Steenwijkerland kunnen hun mening geven over het aangepaste beleidskader ‘Ruimte voor zon op (Steenwijker)land’.

Wethouder Marcel Scheringa: „Het Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Duurzaam doorbouwen’ beschrijft de grote opgaven die we de komende jaren zien. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp op onze agenda. Het doel is om een energieneutrale gemeente te worden. Zon op land is één van de maatregelen die ons helpt om dit doel te bereiken. In het beleidskader staat welke opgave we hebben als gemeente voor het opwekken van energie door zon. Het vertelt waar we aan moeten voldoen, hoe we hiermee omgaan en waar zonne-energie in onze gemeente past. Daarnaast worden thema’s zoals lokaal eigendom, de grootte en omvang, participatie en draagvlak uitgelegd. Het herziene beleidskader ‘Zon op (Steenwijker)land’ ligt vanaf 27 maart ter inzage. Oftewel: inwoners kunnen en mogen iets vinden van het beleidsstuk. We vinden uw mening erg belangrijk.’

Reageren

Inwoners en belanghebbenden kunnen het beleidskader ‘Ruimte voor zon op (Steenwijker)land’ op het gemeentehuis bekijken van 27 maart tot en met 12 mei. Online kan ook. Het beleidskader is vanaf maandagmiddag 27 maart te lezen op www.steenwijkerland.nl/ruimtevoorzon. Of als digitaal document op te vragen via duurzaam@steenwijkerland.nl.

Na 12 mei bekijkt de gemeente welke reacties er zijn. En past het beleid aan, als dat nodig is. Hierna wordt het beleidskader ‘Ruimte voor zon op (Steenwijker)land’ ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.