Motie voor verdere verduurzaming van dorpshuizen aangenomen

Kulturhus De Eendracht in Giethoorn. Hier komen 421 zonnepanelen op het dak. Foto: NDC Mediagroep

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad heeft dinsdagavond een motie aangenomen om zo veel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op dorpshuizen, multifunctionele centra en vergelijkbare gebouwen.

De motie werd ingediend door het CDA en BGL. Alle fracties – behalve de VVD – stemde hiermee in. In de motie wordt het college van burgemeester en wethouder gevraagd om actief de verduurzaamlening onder de aandacht te brengen, zodat dorpshuis ondersteund worden in verduurzamen. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Ook wordt het college gevraagd te onderzoeken of ze mogelijke kosten voor het onderzoek naar technische mogelijkheden voor haar rekening kan nemen.

Nieuws

menu