Natuurcollectief doet onderzoek naar dramatische daling rietopbrengst

Riettelers en natuurbeheerders in Noordwest Overijssel snappen er niets van, maar feit is dat de rietopbrengst in het afgelopen decennium dramatisch is gedaald. Hoogste tijd voor een gedegen onderzoek naar de oorzaak vindt het Natuurcollectief Noordwest Overijssel, de zelfstandige vereniging van particuliere eigenaren van natuurgronden en/of water in de Kop van Overijssel.

Rietland- en natuurbeheerder Wout van de Belt uit Belt-Schutsloot: „Elk jaar hebben we minder riet en eigenlijk doet niemand er wat aan”.

Rietland- en natuurbeheerder Wout van de Belt uit Belt-Schutsloot: „Elk jaar hebben we minder riet en eigenlijk doet niemand er wat aan”. Foto: Martijn Bijzitter

Het collectief hoopt dat volgend jaar het onderzoek kan worden afgerond en dat dan duidelijk wordt welke kwelgeest debet is aan de almaar teruglopende rietopbrengsten. Het onderzoek wordt waarschijnlijk uitgevoerd door researchcentre B-Ware, met adviezen van waterschap Drents Overijsselse Delta en ingenieursbureau Witteveen + Bos. „We willen natuurlijk er graag iets aan doen, maar dan moet je wel eerst de oorzaak van de daling van de rietopbrengst achterhalen”, zegt rietland- en natuurbeheerder Wout van de Belt uit Belt-Schutsloot, die tevens voorzitter is van het Natuurcollectief. Hij krijgt daarin bijval van de secretaris Egbert Wever.

Hoofdbrekens