Nieuw beheerplan voor havens in Steenwijkerland

Het Steenwijkerdiep. Archieffoto: Wilbert Bijzitter

De 10 havens in Steenwijkerland die in eigendom zijn van de gemeente krijgen structureel onderhoud. Dat staat verwoord in het Beheerplan Havens 2022-2027 dat het college heeft laten opstellen en binnenkort ter besluitvorming voorlegt aan de raad..

Wethouder Marcel Scheringa: „Op dit moment onderhouden wij onze havens op ad-hoc basis. Jaarlijks hebben wij hiervoor een budget van € 48.000,- beschikbaar. Daarmee kunnen wij echter alleen het meest noodzakelijke onderhoud uitvoeren. Het is gebleken dat dit niet voldoende is om de veiligheid en functionaliteit van onze havens optimaal te kunnen garanderen.”

Visitekaartje

„Aangezien de havens onderdeel uitmaken van ons visitekaartje als waterrijke gemeente met goede faciliteiten willen we toe naar structureel onderhoud voor onze havens. Dit onderhoud moet ervoor zorgen dat onze havens op het kwaliteitsniveau basis terecht komen. Deze kwaliteit geeft aan dat het goed toeven is in onze havens.”

Om de havens op het kwaliteitsniveau basis te krijgen zijn investeringen nodig. Het college stelt de raad voor om voor de planperiode 2022-2027 een aanvullend investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 95.000,- per jaar. Om het kwaliteitsniveau basis te kunnen behouden stelt het college de raad voor om jaarlijks € 50.000,- extra beschikbaar te stellen voor onderhoud.

„Uiteraard willen we ook duurzaam werken in onze havens. Daarom passen we waar mogelijk duurzame materialen toe. Bijvoorbeeld voor steigerdekken en oeverconstructies”, aldus Marcel Scheringa.

Nieuws

menu