Nieuw minimabeleid stelt individuele hulpvraag centraal

Ook het Volwassenfonds Sport en Cultuur wordt een nieuw onderdeel binnen het minimabeleid voor de komende jaren. Hiermee wil het college iedereen van 18 jaar en ouder bereiken die vanwege zijn of haar financiële situatie niet kan sporten of bewegen. Foto: Sieb van der Laan

Méér maatwerk. Méér kijken naar wet de inwoner met een hulpvraag écht nodig heeft. Dat zijn de uitgangspunten van het minimabeleid van Steenwijkerland, dat voor de komende jaren in de steigers wordt gezet.

Nieuw is het maatwerkbudget dat vanaf 2022 onderdeel is van het minimabeleid. Wethouder Trijn Jongman: „Hiermee kunnen we mensen, die het financieel lastig hebben en in de problemen dreigen te komen, snel en effectief de helpende hand bieden. Het budget kan door onze consulenten ingezet worden om allerlei eenmalige kosten te vergoeden. Denk aan kleding, een fiets of een telefoon. Die steun in de rug kan genoeg zijn om weer mee te kunnen doen in de samenleving.”

Het college van burgemeester en wethouders gaat de uitgangspunten van het nieuwe minimabeleid aan de gemeenteraad voorleggen. Wethouder Trijn Jongman: „We willen graag van de raad weten of zij de lijn, die we als college willen inzetten, ook zo zien of eventueel aanvullingen hebben. Dat advies nemen we mee in de verdere uitwerking van het minimabeleid voor de jaren 2022-2025.”

Geen ingewikkelde regels

Doen wat nodig is. Dat is kort samengevat de essentie van het vernieuwde minimabeleid. Dat betekent dat de ondersteuning, die iemand krijgt, moet aansluiten bij de hulpvraag die er ligt. Trijn Jongman: „Dat klinkt logisch, maar je moet het wel goed organiseren. Het maatwerkbudget, waarmee we vanaf 2022 gaan werken, willen we ook echt vraaggericht inzetten. Voor allerlei financiële hulpvragen, die er kunnen liggen. Om snel te kunnen handelen, willen we er geen ingewikkelde regels aan vastknopen. Het moet een effectief instrument zijn waarmee onze consulenten direct en gericht kunnen werken.”

‘Kinderen niet aan de zijlijn’

Naast het maatwerkbudget wil het college vanaf 2022 voor alle zogenaamde ‘kindregelingen’ aansluiten bij Sam&Overijssel. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het jeugdsportfonds, het cultuurfonds, de pc-regeling en schoolkosten. Trijn Jongman: „Belangrijk onderdeel van ons beleid is kijken naar de gevolgen van armoede voor kinderen. We vinden het onacceptabel dat kinderen aan de zijliijn komen te staan, doordat er binnen het gezin onvoldoende geld is. Sam&Overijssel heeft alle kennis in huis die we nodig hebben om de ondersteuning goed te regelen. Zo denken we ook kinderen te bereiken, die we normaal gesproken als gemeente misschien niet zo snel in beeld zouden hebben.”

Iedereen moet kunnen sporten

Ook het Volwassenfonds Sport en Cultuur wordt een nieuw onderdeel binnen het minimabeleid voor de komende jaren. Hiermee wil het college iedereen van 18 jaar en ouder bereiken die vanwege zijn of haar financiële situatie niet kan sporten of bewegen. Verder worden diverse regelingen binnen het minimabeleid verbeterd, zodat meer maatwerk mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de financiële regelingen voor zorgkosten. Naast een collectieve zorgverzekering wil het college inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid geven voor een vergoeding van een aanvullende zorgverzekering naar keuze. Trijn Jongman: „En dan hebben ook nog de bijzondere bijstand. Die blijft gewoon bestaan. Als met al denk ik dat we écht een mooie verbeterslag maken in ons minimabeleid.”

Nieuws

menu