Nieuwe woningbouw in Belt-Schutsloot afhankelijk van ecologisch onderzoek Natura 2000

Als Natura2000 geen belemmering vormt, dan is woningbouw in Belt-Schutsloot mogelijk. Daarvoor moet het resultaat van een ecologisch onderzoek duidelijkheid geven. Dat beantwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de CPB-fractie.

Er zijn zo’n 20 woningen nodig om te voldoen aan de behoefte die er in de kern is.

Er zijn zo’n 20 woningen nodig om te voldoen aan de behoefte die er in de kern is. Foto: Wilbert Bijzitter

„De afgelopen decennia hebben meerdere fracties vanuit de raad aangedrongen op mogelijke woningbouw in Belt-Schutsloot. Het plan ‘Lok’ is uiteindelijk, na jaren discussie ten uitvoer gekomen. Er wordt op deze locatie momenteel volop gebouwd. En het merendeel van deze huizen is verkocht aan inwoners uit Belt-Schutsloot. Toch menen wij dat het een druppel op een nog steeds gloeiende plaat is. Want zowel qua aantal, maar juist ook qua prijsklasse biedt het onvoldoende voor de jeugd en overige starters in Belt-Schutsloot”, stelde fractievoorzitter Ronnie Lassche.

Nieuws

menu