Nog altijd geen draagvlak voor zonnepark bij Onna

De landerijen waar het zonnepark Onna zou moeten komen.

De landerijen waar het zonnepark Onna zou moeten komen. Wilbert Bijzitter

In 2019 werd Onna verrast met het plan van SolarEnergyWorks een zonnepark van 30 hectare bij het dorp aan te legen. Nu is er een andere initiatiefnemer, Statkraft, die een zonnepark van 20 tot 25 hectare aan de Achterweg ambieert en de uiteindelijke grootte samen met Onna wil onderzoeken. „Dit was de tweede keer dat ons dorp ‘op z’n kop stond’ door zonne-initiatieven van buiten. We weten niet wat ons nog meer boven het hoofd hangt”, zegt werkgroep Zonna.

In april werden dorpsbewoners, als overeengekomen met Zonna, uitgenodigd voor een informatieavond door Statkraft. Tijdens een bewonersavond, voorafgaand georganiseerd door Werkgroep Zonna , werd bekend dat niet iedereen een uitnodiging had ontvangen. Daarop heeft Statkraft persoonlijk een tweede uitnodiging bezorgd voor haar informatieavond van 28 april. „Als Onnigers waren we dermate goed voorbereid dat we enigszins verbaasd waren over de aanpak van de informatieavond: met hulp van een externe gespreksleider werden bezoekers opgedeeld over verschillende tafels, om daar hun vragen en zorgen aangaande een zonneparkinitiatief vast te stellen. Deze werden vervolgens in de zaal gedeeld en deels beantwoord”, zegt werkgroep Zonna.

Martijn van der Pouw, projectontwikkelaar en vertegenwoordiger van Statkraft: „Er was wat verwarring over het ontbreken van een uitgewerkt plan. Terwijl wij juist samen met de lokale bewoners een participlatieplan willen opstellen, waarna we op basis van dit plan samen onderzoeken onder wat voor voorwaarden een zonnepark mogelijk is. We willen tenminste 50% lokaal eigendom voor Onna mogelijk maken, zodat directe omgeving echt kan profiteren van een zonnepark. Ook financieel.”

Geen draagvlak

Ter plekke werd het de vertegenwoordiger van Statkraft duidelijk dat een zonnepark op de beoogde locatie geen zin heeft wanneer er te weinig draagvlak is in Onna. Omdat er nog inhoudelijke vragen waren, stuurde Statkraft vervolgens een brief naar de werkgroep waarin uitgebreid werd ingegaan op de gestelde vragen, met daarin het verzoek om toch gezamenlijk een participatieplan op te stellen. Deze brief is in een besloten informatieavond, georganiseerd door Werkgroep Zonna buiten aanwezigheid van Statkraft, op 28 juni besproken. In deze bijeenkomst werd de brief gedeeld en konden aanwezigen hun vragen stellen aan Zonna en hun standpunten delen. „Slotconclusie van de avond was dat het gebrek aan draagvlak nogmaals door de aanwezige bewoners werd bevestigd. Van een enkeling hebben we achteraf begrepen dat deze nog wel verder in gesprek had gewild met Statkraft, wellicht niet over de locatie aan de Achterweg”, zegt Zonna.

Overgeleverd aan anderen

Op basis van deze avond hebben ruim 60 bewoners gezamenlijk een reactie verzonden naar Statkraft. Een kopie is ook naar de gemeente verstuurd. „Dit was de tweede keer dat ons dorp ‘op z’n kop stond’ door zonne-initiatieven van buiten. We weten niet wat ons nog meer boven het hoofd hangt. Zoals het gemeentelijk beleid nu geregeld is, zijn we als dorp overgeleverd aan anderen. De huidige aanpak leidt -steeds weer- tot onrust. Daarom hebben we de gemeente gevraagd om ten aanzien van deze punten met meer regie en kaders te komen. Gezien de ‘zonnebrief’ van de rijksoverheid is hier ook alle aanleiding toe, ook vanwege het gewenste stimuleren van ‘zon op dak’”, aldus de werkgroep.

In deze ‘zonnebrief’ heeft de Rijksoverheid scherpere formuleringen gesteld: ‘gezien de schaarse beschikbare ruimte vooral inzetten op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering, en zonnepanelen op land alleen toe te staan als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.” In het beleid van de gemeente Steenwijkerland is dit nog niet verwerkt.