Oecumenische viering in Oldemarkt: 'Geef elkaar de ruimte'

De viering wordt in de Hervormde Kerk van Oldemarkt gehouden.

De viering wordt in de Hervormde Kerk van Oldemarkt gehouden. Archief Sieb van der Laan

In de Hervormde Kerk in Oldemarkt is zondag 16 april om 9.30 uur is een oecumenische viering. Het thema is: ‘geef elkaar de ruimte’.

‘Wees geïnteresseerd in elkaar, luister naar elkaar, denk niet dat jij het altijd beter weet’, licht de Oecumenische commissie Oldemarkt e.o. toe. Voorganger is ds. Egbert Jans. Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor Looft den Heer en organist Yme van der Valk.

Er is na afloop een collecte voor pater Sjef van Zon. Hij werkt in Mozambique (Maputo) bij stichting Mutanyna Weru en zorgt daar voor de allerarmsten. Hij schrijft dat het soms onbegonnen werk lijkt, maar dat alle beetjes helpen.

Wie de dienst niet bij kan wonen, maar pater Sjef een warm hart wil toedragen, kan een bedrag overmaken naar:NL32ABNA 0570 972 345 t.n.v. MutanyanaWeru o.v.v. pater Sjef van Zon.

Meer informatie: www.mutanyanaweru.nl .