Oenze Dijkstra uit IJsselham is Weidevogel-vrijwilliger van het Jaar

Oenze Bakker ontvangt de prijs van Marja van Harten.

Oenze Bakker ontvangt de prijs van Marja van Harten. Foto: Aangeleverd

Oenze Dijkstra uit IJsselham is door Landschap Overijssel uitgroepen tot weidevogel-vrijwilliger van het jaar. Dit vond plaats tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag in Heeten.

Marja van Harten van Landschap Overijssel reikte de prijs uit en deed dit mede namens het Collectief Overijssel, de overkoepelende agrarische natuurvereniging in de provincie. Voor de boerenlandvogels/weidevogels zijn veel vrijwilligers actief om de weidevogels op te sporen en te beschermen.

Oenze Dijkstra is ruim vijf jaar geleden in IJsselham komen wonen en werd meteen lid van de Vogelwacht IJsselham, samen met Dienie Huisman uit Oldemarkt. Oenze betrok in zijn dankwoord ook Dienie uitdrukkelijk bij deze prijs. Samen zijn ze al vijf jaar heel actief bezig voor de besccherming van de weidevogels. Ze doen dit met name in de Broeklanden, de landbouwgebieden Markebroek en Oosterbroek, gelegen tussen Oldemarkt en de Linde.

Bovendien hebben ze een groep van negen leden van de Vogelwacht bereid gevonden hen te assisteren. Vrijwel alle boeren die in de gebieden land hebben doen mee en via een gezamenlijke app-groep kunnen ze snel en efficiënt met elkaar overleggen en gegevens uitwisselen. Volgens de Vogelwacht is goed overleg en contact met de boeren uiterst belangrijk. Er zijn meerdere boeren die via het collectief een beheersovereenkomst hebben afgesloten ten behoeve van de weidevogels. Ze doen dit in de vorm van plas-dras waarbij het waterniveau ongeveer gelijk is aan het maaiveld, of door bijvoorbeeld percelen later te maaien.

Ook in de reguliere percelen is het belangrijk dat de nesten worden gemarkeerd om ze te kunnen sparen wanneer er op het land wordt gewerkt, of er vee op loopt. Inmiddels zijn er al weer kievitseieren gevonden en worden de nesten, indien nodig, gemarkeerd. Later, als het gras veel hoger is, en vogels als grutto’s en tureluurs een nest hebben, worden die opgespoord met behulp van een drone. Voor de vrijwilligers van de Vogelwacht breekt nu een drukke tijd aan.