Omwonenden zijn verbijsterd over ambitieuze plannen met 'Landgoed Baars' op de plek van camping ’t Kappie: 'Wij vrezen een tweede Bultweg'

Bewoners van de buurtschap Baars zijn compleet verrast door het nieuws dat camping ’t Kappie, op een steenworp afstand van hun huizen, is verkocht en bij de nieuwe eigenaar een andere opzet krijgt. Henk van den Berg, ook eigenaar van het nabijgelegen Residence De Eese, wil al over enkele maanden starten met de bouw.

Omwonenden van het toekomstige 't Landgoed Baars: Baars is een doodlopende weg voor verkeer. Daar passen zoveel extra verkeersbewegingen niet."

Omwonenden van het toekomstige 't Landgoed Baars: Baars is een doodlopende weg voor verkeer. Daar passen zoveel extra verkeersbewegingen niet." Foto: Wilbert Bijzitter

„Gezien de grootschalige aanpak verbaast het ons dat er geen overleg met de direct belanghebbenden – te weten de bewoners van Baars - is geweest”, wordt gesteld in een mail naar de gemeente Steenwijkerland.

Handtekeningenactie

Verschillende bewoners hebben zich inmiddels verenigd en er is een handtekeningenactie gestart. „Een meerderheid heeft al een handtekening gezet”. Nog afgezien van de vrees voor beperking van hun woongenot zijn zij verbaasd dat een en ander zonder vergunning gerealiseerd kan worden. Ook vragen zich af hoe het zit met de stikstof uitstoot en de PFAS, die gepaard gaat met de vervoersbewegingen die nodig zijn voor aan het aanleggen van de nieuwe infrastructuur: „Vrachtwagens zullen af en aanrijden om grond te vervoeren. Mag dat zomaar, terwijl de bouw van allerlei andere, veel kleinere projecten, aan banden is gelegd vanwege PFAS? Wij voorzien veel bouwverkeer voor allerlei activiteiten (niet alleen voor grondafvoer), en voor hoelang? De infrastructuur moet wel klaar gemaakt worden in een keer, voor 110 units, want er staat nogal wat op stapel...”

Schriftelijke vragen D66

Ook de fractie van D66 heeft vraagtekens en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

„Er staan circa 27 woningen in Baars, wat neerkomt op ongeveer 60 mensen”, stelt Cees Smit namens diverse omwonenden. Deze groei van Baars met een veelheid van woonunits (over de honderd) is buiten proportie!”

„Camping ’t Kappie is vlakbij, en dat wisten wij natuurlijk toen we hier kwamen wonen in 2008”, vervolgt hij. „Maar daar hebben wij nooit hinder van ondervonden. Het is een camping waar een deel van het jaar caravans en tenten te vinden zijn, met relatief veel ouderen, die genieten van wandelen en fietsen. Een deel van het park is ingericht met (mobiele) chalets, die ook moeten verdwijnen voor deze nieuwe situatie.”

Stacaravans

Verschillende chalet-eigenaren gaven al aan geen zin te hebben om te blijven in de nieuwe situatie en hebben een andere plek gezocht voor hun chalet/stacaravan. Smit: „Met pijn in het hart, want velen waren hier al vele jaren, tot grote tevredenheid.”

Laura van den Berg van De Koning te Rijk, waar de parken van de familie Van den Berg onder vallen, gaf eerder aan te begrijpen dat niet iedereen blij is met deze ontwikkeling. „De een vindt het verschrikkelijk jammer, de ander heeft er wel oren naar om een stacaravan om te ruilen voor een cottage. Wij helpen daarnaast met alternatieven: ruilen, verkopen of een andere camping zoeken en denken graag mee.”

Op ’t Landgoed Baars, zoals het nieuwe park gaat heten, komen in eerste instantie 30 cottage recreatiewoningen, in verschillende groottes; voor 4, 6 of 8 personen en dat wordt in fasen verder uitgebreid. „Een snelle rekensom geeft aan dat je het dan hebt over honderden personen, die er een groot deel van het jaar zijn”, zegt Smit. „Ook zijn het veelal beleggingsobjecten, zodat je te maken hebt met eigenaren en huurders. Heel andere gebruikers van het park dus. Medewerkers van Residence de Eese hebben mij verzekerd dat er geen restaurant of zwembad wordt gebouwd, maar dat er een treintje gaat rijden om de gasten naar Residence de Eese te vervoeren, waar wel horeca en meer vermaak is...”

D66: 'Zijn de bouwactiviteiten die hiermee gepaard gaan onderworpen aan een stikstof toets?'

De infrastructuur op de Woldberg is op deze toename van mensen en verkeersbewegingen niet ingericht, vreest hij. „De Bultweg is nu al belachelijk druk, met auto’s die af en aan rijden en die weg is zelfs nog breder dan de weg hier”, constateert hij. „Wij willen hier geen tweede De Bult! Kortom, we zijn heel bezorgd. Baars is een doodlopende weg voor verkeer. Via een achterdeur over een onverharde weg langs Fredeshiem is De Bult te bereiken. Nog meer overlast daar!”

Gemeente: geen vergunning nodig

De gemeente heeft de bewoners schriftelijk laten weten dat een vergunning aanvragen voor dit initiatief van de familie Van den Berg niet nodig was. „Voor het plaatsen van een recreatief nachtverblijf, zoals een chalet, is tot een oppervlak van 70 vierkante meter per verblijf, geen vergunning nodig, mits de ontwikkeling past in het bestemmingsplan”, blijkt uit ambtelijke beantwoording. Een preventieve toetsing of het initiatief inderdaad vergunningsvrij is dan ook niet nodig, stelt de gemeente. Wel is een ‘snelle scan’ van regels en bestemmingsplan gedaan. „Wij hebben hierin dus eigenlijk geen rol en gaan pas achteraf controleren.”

Omgevingswet

Zorgwekkend, reageert Cees Smit. „Want op 1 januari wordt al begonnen met de werkzaamheden en dan is het lastig om terug te draaien.” Hij begrijpt de haast overigens wel: In 2022 gaat de Omgevingswet in. Dit betekent dat zowel de gemeente als aanvragers van een vergunning inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden moeten betrekken bij een besluit. Hierdoor kunnen (bouw)plannen niet meer uitgevoerd worden zonder belanghebbenden (dit zijn mensen die iets met het plan te maken hebben of er iets van zullen merken) erover te spreken of erbij te betrekken. „Vanaf dat moment kun je zulke grote projecten dus niet meer zomaar uitvoeren zonder overleg met de omwonenden.”

Flora en fauna

Verder maakt hij zich zorgen over de aantasting van de rust in het bos. „We hebben een reeën-oversteekgebied hier vlakbij, en veel (beschermde) flora en fauna. En wat te denken van de lichtvervuiling? We willen juist terug naar meer aandacht voor rust en natuur en geen zeeën van licht in natuurgebieden…”

Riolering

D66 vraagt zich af of, als deze ontwikkeling vergunningsvrij mogelijk is, dan iedereen met een vergunning voor een minicamping (of een ander recreatief bestemd terrein) woningen van max. 70 m2 kan bouwen op de kampeerplaatsen.

Emmy Elgersma van de D66 fractie wil verder van het college weten of er sprake is van een significante toename van het verkeer als gevolg van het mogelijke jaarrond gebruik van de huisjes. „Nu alleen de maanden april t/m oktober.”

„En kan het daar aanwezige rioolstelsel (drukriolering) dit nieuwe ‘dorp’ zonder consequenties voor de bestaande infrastructuur aansluiten en het afvalwater verwerken?”, vraagt ze. Net als de omwonenden is zij benieuwd of de bouwactiviteiten die hiermee gepaard gaan onderworpen zijn aan een stikstof toets.

Andere doelgroep

De familie Van den Berg liet eerder in deze krant weten dat ’t Landgoed Baars een andere doelgroep krijgt dan die van Residence De Eese: „Residence de Eese is een familie vakantiepark met veel vertier en faciliteiten. ’t Landgoed Baars is bedoeld voor gasten die komen voor de rust, de ruimte en de natuur.”