Ondanks weerstand toch uitbreiding transformatorstation bij Onna

De gemeenteraad heeft ingestemd met een bestemmingsplanwijziging, waarmee het transformatorstation aan het Bedelaarspad tussen Onna en Steenwijk kan worden uitgebreid. Omwonenden zijn het nog steeds niet eens over hoe de procedure is verlopen en hoe de uitbreiding landschappelijk wordt ingevuld.

Het huidige transformatorstation aan Bedelaarspad tussen Onna en Steenwijk.

Het huidige transformatorstation aan Bedelaarspad tussen Onna en Steenwijk. Foto: Mediahuis Noord

De omwonenden vroegen of het toekomstige transformatorstation gedraaid kan worden zodat het minder in het zicht komt. „Wij zijn niet tegen een uitbreiding. Wel verzetten we ons tegen de manier waarop Enexis en de gemeente de uitbreiding wil gaan uitvoeren en de manier waarop onze bezwaren worden genegeerd”, stelde Bert Kuper namens 24 huishoudens in een inspraakbijdrage.