Ondanks weerstand toch uitbreiding transformatorstation bij Onna

De gemeenteraad heeft ingestemd met een bestemmingsplanwijziging, waarmee het transformatorstation aan het Bedelaarspad tussen Onna en Steenwijk kan worden uitgebreid. Omwonenden zijn het nog steeds niet eens over hoe de procedure is verlopen en hoe de uitbreiding landschappelijk wordt ingevuld.

Het transformatorstation aan Bedelaarspad tussen Onna en Steenwijk.

Het transformatorstation aan Bedelaarspad tussen Onna en Steenwijk. Foto: NDC Mediagroep

De omwonenden vroegen of het toekomstige transformatorstation gedraaid kan worden zodat het minder in het zicht komt. „Wij zijn niet tegen een uitbreiding. Wel verzetten we ons tegen de manier waarop Enexis en de gemeente de uitbreiding wil gaan uitvoeren en de manier waarop onze bezwaren worden genegeerd”, stelde Bert Kuper namens 24 huishoudens in een inspraakbijdrage.

„Onze bezwaren in twee woorden: het is lelijk en het is onveilig. Lelijk omdat Enexis een blokkendoos van 20 meter lang, 7 meter breed en 5 meter hoog wil plaatsen, prominent boven op de Steenwijker Kamp. Weg uitzicht. We hebben een voorstel gedaan om het gebouw licht aan te passen: draai het gebouw 90 graden. Zo sluit het aan bij het bestaande blok. De openheid van de Kamp blijft beter behouden en inpassing in het groen is eenvoudiger”, aldus Kuper.

„Wanneer het gebouw gedraaid zou worden dan staat deze de toekomstige transformator en transformatorveld uitbreiding in de weg”, antwoordde Gijsbert Karman van Enexis.

Beplanting

Een andere vraag was of de noordzijde ook beplant kan worden. Bert Kuper: „Er blijken nogal wat aanpassingen nodig te zijn om de beplanting streekeigen te maken. Enexis wil er niet van weten, omdat er kabels liggen. Zij willen geen kabels in een bochtje leggen, terwijl het op hun tekeningen wemelt van de bochtjes. De ambtenaren willen er niet van weten, zij volgen blindelings Enexis.”

Gijsbert Karman: „Ambtelijk is aangegeven dat er geen beplanting hoeft worden aangebracht aan de noordzijde. In de huidige situatie is er geen bosschage aanwezig. Mocht er toch behoefte zijn aan beplanting aan de buitenzijde van het noordelijk hekwerk, dan is dat geen bezwaar voor Enexis. Enig kanttekening is dat deze beplanting dan op gemeente grond zal staan.”

Inrit

De omwonenden wezen verder op het gevaar van een tweede inrit. Bert Kuper: „Gemakkelijk voor Enexis, zeer onveilig voor ons. Via de bestaande inrit kan het schakelgebouw uitsteken over het eigen terrein worden bereikt voor onderhoud en bij calamiteiten. Tussen de bestaande en de geplande tweede inrit is de afstand slechts 75 meter. Iedereen kan uitrekenen dat de aanrijtijd bij een calamiteit in dit geval niet zal liggen aan die laatste 75 meter.”

Gijsbert Karman: „Tijdens een calamiteit, wil Enexis de mogelijkheid behouden dat er via het Bedelaarspad een deel van het hekwerk/beplanting verwijderd kan worden, zodat er weer een tijdelijke toegang gerealiseerd kan worden”, zegt Karman. „Wanneer er een toekomstige uitbreiding plaatsvindt en er geen mogelijkheid is om het gebouw via de bestaande inrit te benaderen, wil Enexis de mogelijkheid behouden om alsnog een tweede inrit te verkrijgen, waardoor toegang tot het gebouw gegarandeerd blijft”, vervolgt hij.

‘Niet inhouden’

Over de procedure zegt Bert Kuper: „Enexis schrijft aan de raad: “als u niet instemt met het bestemmingsplan, dan heeft dit direct nadelige gevolgen voor de planning.” U wordt niet alleen een slecht plan en een onzorgvuldige procedure voorgelegd, u krijgt ook nog eens het mes op de keel. De energietransitie vraagt om draagvlak, we moeten het met elkaar doen. Hier past geen powerplay, maar als moet zullen ook wij ons niet inhouden.”

Een meerderheid van de raad ging toch akkoord met enkele aanpassingen en toezeggingen. „Het gebouw netjes afschermen in overleg met de inwoners van Onna”, zei Clazinus Netjes van het CDA. BGL en PvdA gaan voor een groenvoorziening aan de noordzijde.

Hoogste punt

CPB en GroenLinks stemden tegen. Tilko Gernaat (CPB): „De inwoners zijn niet tegen een uitbreiding, maar willen het toekomstige gebouw zoveel mogelijk uit het zicht hebben. Dit is het hoogste punt van de Steenwijker Kamp. Een gebied met cultuurhistorie. En dan doel ik niet op de manschappen van Rennenberg zo’n 400 jaar geleden, maar op het open karakter van de enige stuwwal in Nederland, die niet bebost is.”