Onderzoek naar extra woningbouw in Steenwijkerland

Er komt een onderzoek naar wat er nodig is om extra vaart te kunnen maken met de woningbouw in Steenwijkerland.

Sinds 2017 neemt het aantal sociale huurwoningen in Steenwijkerland af. De verwachting is dat deze voorraad pas in 2024 weer op het peil van 2017 zal zijn, echter is dit nog niet zeker.

Sinds 2017 neemt het aantal sociale huurwoningen in Steenwijkerland af. De verwachting is dat deze voorraad pas in 2024 weer op het peil van 2017 zal zijn, echter is dit nog niet zeker. Foto: Willem Braam

Een motie van de fracties van PvdA, ChristenUnie, BGL en VVD werd dinsdag tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2021-2025 unaniem aangenomen.

Sinds 2017 neemt het aantal sociale huurwoningen in Steenwijkerland af. De verwachting is dat deze voorraad pas in 2024 weer op het peil van 2017 zal zijn, echter is dit nog niet zeker. Zorgelijk, vinden de fracties van PvdA, ChristenUnie, BGL en VVD.

Zij vinden dat er meer voortgang moet worden gemaakt met het realiseren van woningen, zowel voor starters en ouderen als sociale huurwoningen. Er is namelijk veel vraag naar en er is sprake van fikse vertragingen op de al bestaande plannen voor de bouw van nieuwe woningen. De opdracht aan het college is om zich in te zetten om de tekorten terug te dringen en onderzoek te doen naar wat er nodig is om extra vaart te kunnen maken met de woningbouw. „Dat geldt ook voor koopwoningen”, zo lichtte Steven Bunt (PvdA) toe. Emmy Elgersma (D66) vond dat er integraal naar de woningbehoefte moet worden gekeken. „Dus voor alle doelgroepen en alle type woningen.”

Gidion Hoorn (CPB): „Waar blijft het woningbehoefteonderzoek?” Jantina Drijfhout (ChristenUnie): „Woningbehoefte betekent nog geen woning.” Bennie Daan (BGL): „De woningnood is overduidelijk. Kijk naar de locaties in kernen waar de scholen gesloten zijn.”

Wethouder Marcel Scheringa gaf aan dat door deze motie wellicht een extra woningbouwcoördinator nodig is. „Maar ik wil wel wijzen op het overzicht van wat er vorig jaar is gebouwd, namelijk 169 woningen en wat er allemaal in de pijplijn zit.