Onderzoek naar extra woningbouw in Steenwijkerland

Er komt een onderzoek naar wat er nodig is om extra vaart te kunnen maken met de woningbouw in Steenwijkerland.

Sinds 2017 neemt het aantal sociale huurwoningen in Steenwijkerland af. De verwachting is dat deze voorraad pas in 2024 weer op het peil van 2017 zal zijn, echter is dit nog niet zeker.

Sinds 2017 neemt het aantal sociale huurwoningen in Steenwijkerland af. De verwachting is dat deze voorraad pas in 2024 weer op het peil van 2017 zal zijn, echter is dit nog niet zeker. Foto: Willem Braam

Een motie van de fracties van PvdA, ChristenUnie, BGL en VVD werd dinsdag tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2021-2025 unaniem aangenomen.