Onderzoek naar woningbehoefte: ‘Hoe gaat de woningbouwplanning er uitzien?’

De nieuwbouwlocatie Betap/Crilux aan de Meppelerweg.

De nieuwbouwlocatie Betap/Crilux aan de Meppelerweg. Foto: Martijn Bijzitter

Momenteel wordt er een woningmarktonderzoek in de gemeente Steenwijkerland gehouden. Het onderzoek zal uitwijzen in welke kernen de woningbehoefte naar verwachting het grootst is.

In april het woningmarktonderzoek in Steenwijkerland van start gegaan en duurt tot en met augustus. Het onderzoek is gericht op de lokale woningbehoefte, dus de behoefte aan woningen in alle kernen van Steenwijkerland. De volgende vragen zijn dan beantwoord: ‘Hoe ziet de huidige Steenwijkerlandse woningvoorraad en woningbouwplanning er uit, hoe matcht deze met de behoefte over 5 tot 10 jaren en welke mismatch laat dit zien per kern?’ Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een woonvisie voor de komende jaren opgesteld.

Wat betreft de lokale woningbehoefte wordt tot 2040 nog een zekere groei verwacht in Steenwijkerland. Het woningmarktonderzoek zal uitwijzen in welke kernen de woningbehoefte naar verwachting het grootst is.

Ook de bovenregionale groei is een belangrijk aandachtspunt, dus de verwachte overloop vanuit de Randstad en andere stedelijke gebieden. Door de coronapandemie is duidelijk geworden dat (gedeeltelijk) thuiswerken een reële optie is voor veel beroepen. Bij het zoeken naar een woning houdt men meer dan eerder rekening met thuiswerkmogelijkheden. Dat betekent ook dat mensen de voordelen zien van wonen in een gemeente als Steenwijkerland, terwijl hun werk op enige afstand kan liggen.

Op dit moment wordt uitgegaan van een groei van tussen de 40.000 en 80.000 woningen voor de hele regio Zwolle. Voor de spreiding van de (bovenregionale) groei in de regio worden de grotere, goed bereikbare kernen rondom Zwolle ingezet. Voor Steenwijkerland gaat het dan om Steenwijk.