Ongenoegen over schrappen van 'starterskavels' in Blokzijl

De fractie van de Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) in Steenwijkerland vraagt het college van burgemeester en wethouders in een brief om opheldering over het schrappen van de verkoop van negen kavels voor starterswoningen in Blokzijl. Wetland Wonen ziet af van de verkoop van deze kavels. Dat druist in tegen de gemaakte afspraken met de gemeente.

Het grasveldje tegenover de school waar de woningen gebouwd waren gepland.

Het grasveldje tegenover de school waar de woningen gebouwd waren gepland. Foto: Wilbert Bijzitter

De CPB wil van het college weten welke mogelijkheden het ziet om Wetland Wonen alsnog aan haar afspraken te houden. Ook wil de fractie weten hoe het college denkt om jongeren en starters toch een kans te geven op een woning in Blokzijl. Ook Plaatselijke Belang Blokzijl is verbolgen over het niet nakomen van afspraken.

Nieuws

menu