Op braakliggend terrein aan Hoofdstraat in Oldemarkt moeten vier nieuwe woningen komen

Hier moeten vier woningen komen. Foto: Google Maps

Er komen niet drie maar vier woningen op de voormalige plek van onder meer de smederij aan de Hoofdstraat in Oldemarkt. Dat blijkt nu het bestemmingsplan wordt herzien.

Aan de Hoofdstraat 6-8 lag voorheen een perceel met daarop twee woningen, een winkel en een smederij, beter bekend als ‘panden Oosterkamp’. Deze zijn al gesloopt en bovendien is de grond milieutechnisch gesaneerd.

Vier woningen

Het terrein ligt al jaren braak en wordt gezien als een ‘rotte appel’. De initiatiefnemer is nu van plan om er vier woningen te realiseren, waar dat er voorheen nog drie waren. Het gaat om twee woningen en twee appartementen. Het bestemmingsplan wordt hiervoor gewijzigd.

De herontwikkeling van het terrein zorgt voor een passende functie binnen de dorpskern Oldemarkt. Het plan voorziet in kleinschalige mate in de invulling van de woonbehoefte van vijftig woningen van de kern Oldemarkt tot 2025. De voorgenomen ontwikkeling is alleen niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Daarom was een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.

Al tien jaar plannen

Het plan voorziet in de gewenste juridisch planologische kaders en is inmiddels gepubliceerd. Er zijn geen zienswijzen ingediend zodat het plan kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Al in 2011 lag er al een initiatief voor woningbouw op deze plek. Schetsen waren al ingediend bij de gemeente en het leek er op dat deze rotte kies snel zou verdwijnen. De bouw bleef echter tot nu toe uit.

Het onderwerp wordt tijdens de politieke markt van dinsdag 15 juni besproken.

Nieuws

menu