Op weg naar Pasen door te Vasten zoals paus Franciscus het ons voorstelt

Pastoor Ton Huitink.

Met Pasen 2022 in het zicht, zijn we bijna aan het einde van de Veertigdagentijd aangekomen. We zijn op Aswoensdag begonnen en in de verkondiging heb ik paus Franciscus geciteerd.

Hij heeft ons 11 handreikingen gedaan die ons dit jaar mogen helpen om de tijd van bezinning en bekering niet te beperken tot de normale onthouding van eten en drinken. In de 11 handreikingen heeft hij ons gevraagd om ons te bezinnen op onze houding ten opzichte van onszelf, onze naaste en God.

De paus zet een aantal herkenbare menselijke trekjes tegenover elkaar. Zo nodigt hij ons uit om bijvoorbeeld te vasten van kwetsende woorden maar vriendelijke woorden te spreken. En: vast je van woede en wees geduldig. Vast van pessimisme en wees vervuld van hoop. Zo helpt paus Franciscus ons om deze Veertigdagentijd op een andere, nieuwe manier het vasten heel concreet te maken. En ongetwijfeld zal dat niet eenvoudig zijn. We leven nu eenmaal niet in een tijd waarin er gemakkelijk (emotionele) ruimte kan worden gemaakt. De wereld verkeert in nood aan barmhartigheid en saamhorigheid. De oordelen en veroordelingen vliegen ons iedere dag om de oren. Of we willen of niet, worden we gedwongen om positie te kiezen. Maar wie kan in alle eerlijkheid en zonder eigenbelang verzoenende woorden spreken en daden verrichten?

Ik ben onze paus heel dankbaar dat hij ons deze ogenschijnlijk eenvoudige handreikingen aanbiedt. Ik beschouw ze als een hulpmiddel om dat we als vanzelfsprekend beschouwen te verdiepen. Vrede en gerechtigheid? Ja, dat willen we allemaal. Het echter altijd en overal waarmaken in het leven van alledag vraagt om een persoonlijke verdieping van de betekenis van dat verlangen. Zijn we in staat om dat fysieke even aan de kant te zetten en ons hart en ziel te richten op wat Jezus ons heeft geleerd? Vasten 2022, in welke richting beweegt het mij en jou? Paus Franciscus helpt ons. Dat wij elkaar helpen in Jezus’ naam en in Hem de overwinning op de dood te vieren. Hij leeft!

Mede namens de leden van het pastoraal team en het parochiebestuur H. Christoffel wens ik u een Zalig Pasen 2022!

Pastoor Ton Huitink

Nieuws

menu